ELLE-hankkeessa edistetään innovatiivisia energiaratkaisuja tarjoavien yritysten liiketoiminta- ja pilotointimahdollisuuksia Varsinais-Suomessa. Kehittämiskohteena ovat kuntien kiinteistöt. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka perustuu kuntien kiinteistöjen peruskartoitukseen, avoimeen dataan sekä kuntien ja yritysten väliseen tehostettuun markkinavuoropuheluun. Samalla lisätään energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian osuutta varsinaissuomalaisissa kunnissa.

Kohderyhmänä ovat energiaan ja kuntien kiinteistöihin palveluita ja ratkaisuja tarjoavat pk-yritykset. Tärkeänä kohderyhmänä ovat yhteistyökunnat, joihin suunnitellut energiatoimenpiteet suuntautuvat.

Hankkeen yhteistyökumppaneiksi ovat sitoutuneet Kemiönsaari, Lieto, Loimaa, Salo, Somero ja Uusikaupunki.

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että energiankäytöstä 40 % tuotetaan uusiutuvilla vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteesta ollaan vielä jäljessä, sillä vuoden 2010 energiataseen mukaan uusiutuvien osuus oli 16 %. Energiatehokkuuden vaatimukset kiristyvät myös valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategian myötä.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017 – 28.2.2020.

Rahoitus

Rahoitus saadaan Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

tapahtumat

Tänne ilmestyvät hankkeen tapahtumat materiaaleineen.

Nothing found.

muuta materiaalia ja lisätietoa

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Liisa Harjula

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 182 0412

Riikka Leskinen

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Maiju Oikarinen

Maiju Oikarinen

viestintäasiantuntija
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Tero Viander

Tero Viander

Tero työskenteli Valoniassa energiateknisenä asiantuntijana elokuuhun 2019 saakka.