ELLE-hankkeessa edistetään innovatiivisia energiaratkaisuja tarjoavien yritysten liiketoiminta- ja pilotointimahdollisuuksia Varsinais-Suomessa. Kehittämiskohteena ovat kuntien kiinteistöt. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka perustuu kuntien kiinteistöjen peruskartoitukseen, avoimeen dataan sekä kuntien ja yritysten väliseen tehostettuun markkinavuoropuheluun. Samalla lisätään energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian osuutta varsinaissuomalaisissa kunnissa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017 – 28.2.2020.

Kohderyhmänä ovat energiaan ja kuntien kiinteistöihin palveluita ja ratkaisuja tarjoavat pk-yritykset. Tärkeänä kohderyhmänä ovat yhteistyökunnat, joihin suunnitellut energiatoimenpiteet suuntautuvat.

Rahoitus saadaan Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Hakijana on Valonia / Varsinais-Suomen liitto. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi ovat 12/2017 mennessä sitoutuneet Kemiönsaari, Lieto, Loimaa, Salo, Somero ja Uusikaupunki. Mukaan mahtuu vielä lisää kuntia.

ELLE-hankkeesta vastaa DI Tero Viander, joka on palkattu Valoniaan energiatekniseksi asiantuntijaksi 1.9.2017 lähtien.  

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että energiankäytöstä 40 % tuotetaan uusiutuvilla vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteesta ollaan vielä jäljessä, sillä vuoden 2010 energiataseen mukaan uusiutuvien osuus oli 16 %. Energiatehokkuuden vaatimukset kiristyvät myös valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategian myötä.

Lisätiedot

Tero Viander