Hyviä uutisia pyöräilijöille! Kesäkuun alussa voimaan astunut uusi tieliikennelaki sujuvoittaa ja selkeyttää pyöräilyä etenkin taajama-alueilla. Tämä on mahtava uutinen, sillä pyöräilyn helppouteen ja sujuvuuteen vaikuttamalla voidaan merkittävästi parantaa pyöräilyn houkuttelevuutta. Lakimuutoksen lisäksi Turun seudun liikennejärjestelmätyössä panostetaan pyöräilyn sujuvuuden edistämiseen. 

Lyhyet ja hieman pitemmätkin kesämatkat on hyvä taittaa päästöttömästi ja omaa terveyttä edistäen polkupyörällä. Pyörä on yleensä nopein kulkuneuvo lyhyillä matkoilla. Nyt onkin oiva aika jättää auto kotiin ja polkaista asioille. Lain mukanaan tuomat muutokset eivät kuitenkaan tapahdu aivan hetkessä, vaan siirtymäaikaa on vuoteen 2027 asti. Keräsimme tähän muutaman keskeisen pyöräilyyn vaikuttavan lakiuudistuksen. 

Pyöräteitä kehitetään pyöräilijän ehdoilla 

Pyöräkatu.

Laki tuo mukanaan useita muutoksia pyöräilyverkostoon. Yksi näkyvimmistä muutoksista on pyöräteiden muuttuminen ensisijaisesti yksisuuntaisiksi. Jatkossa pyörätie löytyy pääsääntöisesti kulkusuunnastasi oikealta. Poikkeuksena ovat kaksisuuntaiset pyörätiet, jotka merkitään erillisellä liikennemerkillä. Uuden tieliikennelain mukaan pyöräilijä saa ajaa turvallisuussyistä autotiellä tai tien pientareella pitempiäkin matkoja, mikäli pyörätie on kulkusuuntaan nähden tien vasemmalla puolella. Lisäksi pyöräily voidaan jatkossa sallia yksisuuntaisella autotiellä molempiin suuntiin erillisellä liikennemerkillä. Käyttöön tulee myös niin kutsuttu pyöräkatu, jolla autoilijat kulkevat pyöräilijän ehdoilla. 

Väistämisvelvollisuudet muuttuvat 

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa.

Laki muuttaa ja selkeyttää pyöräilijän väistämisvelvollisuuksia. Jatkossa kahdella katkoviivalla merkattu pyörätien jatke tarkoittaa pyöräilijän etuajo-oikeutta. Muutos näkyy myös autoilijoille: pyöräilijän etuoikeus merkitään risteävälle tielle kärkikolmiolla tai stop-merkillä. Huomio, että kyseiset liikennemerkit asennetaan liukuvasti vuoteen 2023 mennessä: ennen kuin merkit on asennettu, täytyy polkupyöräilijän noudattaa perinteisiä väistämisvelvollisuuksia! Uutuutena pyöräteillä voi tulevaisuudessa bongata myös ”pyöräilijän tienylityspaikka” -liikennemerkkejä, jotka kertovat pyöräilijän etuajo-oikeudesta. Pyöräilijät saavat jatkossakin ylittää suojatien pyöräilemällä. 

Muistathan takavalon! 

Kesä on myös hyvää aikaa varustaa pyörä tarvittavilla heijastimilla ja valoilla pimenevää syksyä varten. Kesäkuun alusta lähtien polkupyörästä tulee löytyä hämärällä keltainen tai valkoinen etuvalo, punainen takavalo ja sivuheijastimet. Valot saa asentaa pyörään, pyöräilijään, kypärään tai vaikka reppuun. 

Uusi laki tuo mukanaan muutoksia muun muassa pyörän kuormaamiseen, tavaran ja ihmisten kuljettamiseen sekä liikennevaloihin. Lakimuutoksiin kannattaa perehtyä tarkemmin esimerkiksi Pyöräliiton sivuilta.  

Nähdään pyöräteillä!

Pyöräkaista kaistojen välissä.
Pyöräkaista ajoradan reunassa.
Kielletty ajosuunta, joka ei koske pyöräilijää.
Valtteri Moilanen

Valtteri Moilanen

Valtteri toimii Valonian viestintäharjoittelijana erityisesti kestävän liikkumisen teemoissa.