Tietosuoja

Valonia.fi-nettisivuilla tietoja käsitellään Varsinais-Suomen liiton tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Emme lähtökohtaisesti kerää henkilötietoja, vaan olemme kiinnostuneita lähinnä kävijädatasta mm. viestinnän mittaamistarkoituksissa. Emme myöskään kohdenna kävijöillemme mainontaa.

Uutiskirjeiden tilausten sekä tapahtumailmoittautumisten yhteydessä kerrotaan erikseen henkilötietojen käsittelykäytänteet.

Privacy Preference Center