Aika

25.8.2020 klo 10-12

Paikka

Webinaari

Ohjelmassa

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanke järjestää syksyllä 2020 webinaarisarjan, jossa esitellään hankkeen tuloksia ja toteutettuja pilotteja. Ilmoittautuminen osaan tilaisuuksista on jo auki!

Hankkeen aikana on toteutettu kokeiluja kaupungeissa yhteistyössä yritysten kanssa sekä selvitetty erilaisten energiaviisaiden ratkaisujen soveltuvuutta niin alueiden kuin rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Elokuussa alkavassa webinaarisarjassa esitellään ajankohtaisiin ja keskustelua herättäviin energiateemoihin liittyviä pilotteja ja niiden tuloksia.

25.8.2020 Aluetason energiaratkaisut  

Hankkeen kaupunkien tavoitteena on kehittää energiatehokkuuden edelläkävijäalueita, joissa toteutetaan monimuotoisia energiantuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Webinaarissa esitellään kaupunkien pilottialueille Raksilan urheilualue (Oulu), Hiedanranta (Tampere) ja Skanssi (Turku) suunniteltuja aluetason energiaratkaisuja sekä selvitysten tuloksia. Ilmoittautuminen on auki! Katso kutsu ja ohjelma täällä.

15.9.2020 Elinkaarilaskenta osana suunnittelun ohjausta 

Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkien yhteisenä tavoitteena on ollut kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta rakentamista voidaan eri vaiheissa ohjata vähäpäästöisimmiksi. Webinaarissa esitellään elinkaarilaskentapilottien tuloksia. Ilmoittautuminen on auki! Lisätietoja.

3.11.2020 Kysyntäjousto ja virtuaalivoimalaitokset kaupungeissa 

Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Lappeenrannan kaupungit yhdessä Smart Otaniemi -hankkeen kanssa järjestävät webinaarin, jossa esitellään kaupunkien virtuaalivoimalaitoskehitykseen liittyviä pilotteja, kokeiluita sekä selvityksiä. Lisätietoja.

10.11.2020 Energia- ja olosuhdedatan visualisointi 

Valonia, Tampere, Helsinki, Turku, Oulu ja Espoo järjestävät yhteisen webinaarin, jossa käsitellään energia- ja olosuhdedatan visualisointia kaupunkien näkökulmasta, esitellään toteutettujen pilottien tuloksia ja hankkeessa luotu Energia- ja olosuhdetiedon visualisointiopas. Lisätietoja.

Lue lisää ja ilmoittaudu 24.8. mennessä täällä

Etäyhteyslinkki päivitetään tähän.

Esitykset lisätään tänne tilaisuuden jälkeen.

Silja Ngobese

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083