Valonias vattenteam koncentrerar sig på glesbygdens avloppsvatten. Vi ger råd, undervisar, tar vattenprov och forskar. Därtill försöker vi öka kunskap om vattenvård och stöda åtgärder för bättre vattenkvalitet.

Vattnets kvalitet i Egentliga Finland

Övergödning är det största problemet i Egentliga Finland. Diffus belastning från jordbruk övergöder sjöar och åar mest. Kustvatten och åar har ofta otillfredsställande eller måttlig ekologisk status men hälften av sjöarna har god eller hög status. Det krävs mycket arbete för vattenvård om vi vill att våra vattendrag är rena i framtiden.

Det finns tiotusentals fastigheter i Egentliga Finland som måste förnya eller förbättra sina avloppssystem enligt förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten.

Tjänster

Allmän rådgivning: Vi erbjuder information om t.ex. avloppsvattenbehandling och torrtoaletter. Vi ger också underhållsanvisningar för hushållsvattenbrunnar och berättar om kvalitetskontroll av hushållsvatten.

Fastighetsspecifik rådgivning: Vi besöker fastigheter i kommuner från vår till höst. Under besöket får fastighetsägaren personlig rådgivning. Tjänsten är gratis och opartisk.     

Expertföreläsningar: Vi erbjuder expertföreläsningar om t.ex. avloppsvattenbehandling i glesbygden, torrtoaletter och vattenvård. Föreläsningarna är gratis för kommuner som årligen deltar i Valonias vattenvårdsavdelnings verksamhet. Vid behov organiserar vi utbildningar och seminarier om vattenförsörjning och -vård. Målgruppen kan vara t.ex. skolelever, myndigheter, kommuninvånare och företag.

Provtagning: Med hjälp av provtagningar undersöker vi avloppssystemets funktionalitet. Enstaka fastigheter eller andelslag kan använda reningsverk som uppföljs. Vi skickar forskningsresultaten till ägaren och också vid behov till apparattillverkare. Reningsresultaten finns också på Valonias webbsidor.

Vi arrangerar utbildningar om vattenförbrukning, vattennaturen och vattenvård för t.ex. föreningar, skolor och studentgrupper. Valonia hjälper också ofta t.ex. vattenskyddsföreningar med olika vattenfrågor.

Länkar

Vattenskydd

Havsskydd

Glesbebyggelsens avloppsvatten