Valonia organiserar utbildningar och evenemang samt erbjuder sakkunnigtjänster för privatpersoner, kommuner, företag och organisationer. Det är lättast att hålla sig ajour angående Valonias aktuella evenemang genom att läsa Valonias månadsbrev som publiceras på finska. Gilla också Valonias Facebook-sida för att få information.

Valonia är en objektiv sakkunnigorganisation vars anställda har kunskap om olika delområden av hållbar utveckling. När du söker efter en person som du vill intervjua kontakta antingen Valonias specialister eller informatör.

Loggor

Det är möjligt att ladda ner Valonias loggor på den här webbsidan. Loggorna är i jpg-format. Kontakta Valonias informatör om du behöver loggor i andra format (eller i CMYK-färger). Vi har också andra loggor vilka står till förfogande på begäran.

Valonias logo utan text

Valonias logo med svensk text

Valonias logo med finsk text

Valonias logo med engelsk text

Material och publikationer

På den här webbsidan finns listade svenskspråkiga dokument och material som publicerats av Valonia. Finska publikationer hittar du på finska sidan.

Material på svenska:

Egentliga Finlands program för hållbar utveckling 2015–2020 (pdf)

pdf Mot regionala mål med lokala medel – Egentliga Finlands program för hållbar utveckling 2011-2014

pdf Företagarens guide till lönsamt miljöarbete (2011), pdf

pdf På semester i naturen - en guide för ett ekologiskt stugliv