VALONIA – Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energigrundades år 2008 när Egentliga Finlands Agendakontor och Egentliga Finlands Energikontor sammanslogs. Valonias riktlinjer beskrivs i Egentliga Finlands program för hållbar utveckling 2011-2014. Programmets huvudteman är energi- och materialeffektivitet, hållbart resande, vattenvård, miljömedvetenhet och -fostran. Egentliga Finlands kommuner stöder och deltar i Valonias verksamhet. Egentliga Finlands förbund fungerar som värdorganisation.

Sakkunnigorganisation

Valonia är en oberoende sakkunnigorganisation som främjar hållbar utveckling. Vi stöder kommuner och andra kunder i deras arbete för en hållbar verksamhet, genom att erbjuda dem ett omfattande och mångsidigt urval av tjänster och verktyg.

Valonia stöder skolor och daghem som deltar i Grön Flagg-programmet, hjälper kommuner med genomförande av energieffektivitetsavtal, ger råd om behandling av avloppsvatten och gör mobilitetsplaner för arbetsplatser. Studerande kan också göra utredningar, undersökningar, rapporter och examensarbeten för Valonia.

Årligen organiserar vi cirka 200 olika evenemang: utbildningar, kurser, tävlingar och temadagar. Vi lånar också ut olika material- och aktivitetspaket.

Mångsidig kommunikation

Valonia arbetar på landskapsnivå och har en betydande roll som nätverksbyggare och fungerar som en länk mellan olika aktörer. En central del av Valonias arbete är att sprida information om hållbar utveckling och att förbättra kommunikation om miljöfrågor. Webbsidor och sociala medier har en viktig roll i kommunikationen.  Årligen besöker flera hundra tusen människor Valonias webbsidor, vilket sätter höga krav på vår roll som informatör i miljöfrågor.