Mobilitetsstyrning är verksamhet som uppmuntrar till hållbart resande med kunskapsmässig styrning, marknadsföring och utvecklande av tjänsterna. Målet är att minska körning med egen bil samt att öka gåendet, cyklandet, användning av kollektivtrafik, bilpooler, samåkning och sparsam körning.

Med mobilitetsstyrningen är det möjligt att koordinera de hållbara färdsätten. Målet är att ännu flera skulle välja ett hållbart färdsätt eftersom det är hälsosamt, tryggt, miljövänligt och enkelt.

Utsläpp och hälsorisker

Trafik, varav största delen är bilar, förorsakar många problem. Lokalt försämrar trafiken luftkvaliteten, ökar bullernivån och påverkar samhälsstrukturen. Hälsorisker är allvarliga särskilt i stadscentrum. Växthusgasutsläpp, speciellt koldioxid, orsakar problem på global nivå.

Hållbar logistik

Med hållbar logistik kan företage spara pengar och minska belastningen på miljön, eftersom transportbehov och koldioxidutsläpp minskar. Bl.a. effektiv återvinning, ekologiska förpackningar, samdistributioner, gemensamma transporter och anskaffningar, användning av tåg eller fartyg i stället för långtradare samt användning av olika e-tjänster (t.ex. RFID-teknik) möjliggör hållbar logistik och effektivering av leveranskedjan. Valonia erbjuder tjänster som gäller hållbart resande åt kommuner, föreningar, företag och kommuninvånare.

Tjänster

Mobilitetsstyrning och mobilitetsutredningar, Med cykel till jobbet -tävling, evenemang med teman mobilitet och trafiksäkerhet, bl.a. Internationella Nationella distansarbetsdagen, seminarier och utbildningar.

Länkar

Motiva

Den Europeiska Trafikantveckan

ELTIS – The Urban mobility Portal