Miljöfostran är pedagogisk verksamhet som riktas till människor i alla åldrar. Med hjälp av miljöfostran kan vi skapa en hållbarare framtid. Målet är att människornas värden, kunskaper och tillvägagångssätt förändras så att de följer principerna för hållbar utveckling. Här presenteras huvudsakligen aktiviteter som är riktade till barn och ungdomar.

Valonia har mångsidig sakkunskap om miljöfostran och vi koordinerar samarbete mellan olika aktörer i Egentliga Finland. Valonia stöder miljöfostran inom olika organ som arbetar med barn och ungdomar. Sådana organ är t.ex. skolor, daghem och ungdomsverksamhet.

Miljön en del av vår vardag – Egentliga Finlands strategi för miljöfostran 2010–2016 är ett regionalt vägledande dokument som Paraplygruppen för samarbetet för miljöfostran i Sydvästra Finland har utarbetat.

Tjänster

Valonia organiserar utbildning och evenemang med anknytning till miljöfostran för pedagoger och andra målgrupper. Därtill driver Valonia en ambulerande naturskola i Egentliga Finland. Det är möjligt att ladda ner material om miljöfostran och utställningar från Valonias webbsidor. Vi lånar också ut material om t.ex. lek om vattnets kretslopp. Via e-postlistan Verkko informerar vi om aktuella saker gällande miljöfostran.   

Valonia fungerar som främjare för Grön Flagg -programmet i Egentliga Finland. Programmets mål är att främja hållbar utveckling. Vi erbjuder utbildning och rådgivning för daghem, skolor och andra organ som deltar i programmet. Därtill hjälper vi med planering av t.ex. skolors miljövecka samt med andra aktiviteter med anknytning till hållbar utveckling.

”Var och en av oss är en miljöpedagog oberoende av om vi vill det eller inte. Varje handling är en miljöhandling, eftersom allt vi gör påverkar miljön. Varje handling har också ett budskap: antingen att vi bryr oss om miljön, eller att vi är likgiltiga.”

- Tuovi Kurttio    

Länkar

pdf Miljön en del av vår vardag - Egentliga Finlands strategi för miljöfostran 2010–2016