Valonia är en rådgivande organisation som hjälper olika aktörer utveckla sin verksamhet. Målsättningen är att öka deras energieffektivitet samt användningen av förnyelsebara energikällor. Vi erbjuder information om bl.a. energieffektivitetsavtal (Energy Efficiency Agreements), förnyelsebara energikällor, energibesparande boende och val av uppvärmningssystem.

Tjänster

För kommuninvånare och föreningar: Tjänsterna är gratis för kommuninvånare och föreningar. Vi erbjuder information om t.ex. uppvärmningssystem samt deras val och renovering. Andra teman är energianvändning och -besparing, energimärkningar och val av lampor. Vi ger råd personligt, på energikvällar, på mässor och på andra evenemang. I Valonias utställningslokal är det möjligt att bekanta sig med tips om energibesparing.

För kommuner: Även för kommunerna är största delen av tjänsterna avgiftsfria men större helheter faktureras enligt överenskommelse. Vi erbjuder information om t.ex. energieffektivitetsavtal och energisyner. Vi hjälper med utarbetning av energieffektivitets- och klimatprogram och vid behov arrangerar vi utbildningar, seminarier och evenemang. Målgruppen kan vara tjänstemän, förtroendevalda eller kommuninvånare.

För företag: Vi erbjuder information om t.ex. energiutredningar, -syner och -investeringar samt om olika stöd gällande dem.

 

Länkar   

Pure biomass

PLEEC – Planning for Energy Efficient Cities

National Energy Agency Motiva