Valonia – Egentliga Finlands service center för hållbar utveckling och energi är en regional expertorganisation i Egentliga Finland. Valonia driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle, och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster och verktyg åt kommuner, företag, föreningar, hushåll och enskilda konsumenter.

Det praktiska arbetet inbegriper bland annat energirådgivning för företag och hushåll, miljöfostran för barn och ungdomar, rådgivning i glesbygdens avloppsvattenfrågor, vattenvård och utvecklandet av hållbart resande i regionen.

Målsättningen är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, begränsa klimatförändringarna och öka miljömedvetenheten.