Palvelut


Valonia tuottaa monenlaisia palveluja sekä Varsinais-Suomen kunnille että ostopalveluna myös muille tahoille. Kauttamme löydät asiantuntijoita esimerkiksi mukaan ohjelmatyöhön, pitämään luentoja ja oppitunteja tai suunnittelemaan vaikkapa virtavesikunnostuksia.

Työmme ulottuu kansainvälisestä hanketoiminnasta aina paikalliseen ruohonjuuritasoon saakka. Teemme yhteistyötä myös eri kokoisten yritysten, yhdistysten sekä asukkaiden kanssa. Erityisenä vahvuutenamme ovat laajat yhteistyöverkostot, joiden avulla autamme toimijoita löytämään toisensa.

Pääsääntöisesti tuotamme palveluita osana hankkeitamme, ilman erillistä korvausta. Osana kuntatyötämme autamme mielellämme myös hankesuunnittelussa ja kehittelemme jatkuvasti uusia yhteistyökuvioita. Toisinaan teemme työtä myös ostopalveluna muille organisaatioille. Katso alta esimerkkejä palveluistamme!

Haluamme olla kuntien apuna muotoilemassa raameja kestävälle tulevaisuudelle sekä lisäresurssina tekojen konkretisoimisessa.

Asiantuntijoitamme voi pyytää kommentoimaan ja sparraamaan esimerkiksi ohjelmatyössä tai ideoimaan uudenlaisia hankkeita ja toimintatapoja.

 • Ilmasto-, ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmat
 • Hankeideointi ja suunnittelu
 • Eri tahojen törmäyttäminen – verkostomme ovat vertaansa vailla
 • Asiantuntijarooli esimerkiksi hankkeiden ohjausryhmissä
 • Energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat
 • Kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvä ohjaus

Kuluttajien neuvonta on ollut Valonian perustyötä jo parinkymmenen vuoden ajan. Koska neuvontaa yksittäisille kuluttajille tarjotaan enenevissä määrin myös valtakunnallisesti, on tehtävämme ohjata ihmisiä tiedon äärelle.

Järjestämme vuosittain useita teemailtoja eri aiheista esimerkiksi asukasyhdistyksille. Katso lisää esimerkkejä neuvontatyöstämme:

Asiantuntijoitamme voi pyytää pitämään yksittäisiä luentoja tai suunnittelemaan opintokokonaisuuksia erilaisista teemoista. Esimerkiksi ympäristökasvatuksen oppitunteja pidämme Varsinais-Suomen kunnille osana perustyönämme, mutta tilaustöinä myös muille kiinnostuneille tahoille.

 • Asiantuntijaluennot liittyen esimerkiksi kestävään kuluttamiseen, kiertotalouteen, ilmastotyöhön ja muihin teemoihimme
 • Oppitunnit eri asteen kouluissa
 • Vesikoulu: tutkitaan lähivesistöä luokan kanssa
 • Kestävä kuluttaminen ja oma hillijalanjälki
 • Työpajat, seminaarit ja koulutukset myös opettajille ja kasvattajille
 • Oppimateriaalit
 • Näyttelymateriaalit ja tehtäväpaketit

Myös erilaisissa selvitystöissä voit kääntyä asiantuntijoidemme puoleen. Lähtökohtaisesti emme kuitenkaan ole konsulttiyritys ja pohdimme aina tilannekohtaisesti, millaisia tilausselvityksiä otamme työlistalle. Voimme kuitenkin auttaa kääntymään oikean tahon puoleen!

Esimerkkejä aiemmin tekemistämme tilaustöistä:

 • Jätevesinäytteenotto jätevesijärjestelmästä
 • Liikennesuunnittelua ja liikkumisen ohjausta tukevat selvitykset (mm. kunnat ja yritykset)
 • Luontokartoitukset (esimerkiksi lähteet, taajamametsät, pienvedet)