Lounais-Suomen alueelle laadittiin syksyn 2020 aikana selvitys kiertotalouden potentiaalista rakentamisessa. Selvitystyöhön liittyen käynnistettiin kolmiosainen webinaarisarja, jossa pureudutaan tarkemmin rakentamisen kiertotalouden eri osa-alueisiin kiinnostavien tapausesimerkkien kautta. Ensimmäinen webinaari järjestettiin 27.11.2020 ja seuraavat osat järjestetään alkuvuodesta 2021. Alta löydät webinaarisarjan tallenteet ja esitykset.

Webinaari 1: Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen 27.11.2020

Kiertotalouden potentiaali rakentamisessa Lounais-Suomessa

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Minna Tontti ja Arto Ruotsalainen, AFRY Finland Oy
Puheenvuorossa esiteltiin lyhyesti Kiertotalouden potentiaali rakentamisessa Lounais-Suomessa -selvityksen sisältö.

Kommenttipuheenvuoro: Turun ylioppilaskyläsäätiö

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Johanna Salminen, rakennuttajainsinööri, Turun ylioppilaskyläsäätiö
Puheenvuorossa Johanna Salminen Turun ylioppilaskyläsäätiöltä kertoo TYS:n ajankohtaisista rakennushankkeista ja kiertotalouden huomioimisesta.

CASE: Uudistaminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys: Kiinteistö Oy Kummatti

Lataa esitysmateriaalit (pdf)

Petri Kontukoski, toimitusjohtaja, Arkkitehdit Kontukoski Oy
Puheenvuorossa Petri Kontukoski kertoo Raahessa sijaitsevan Kiinteistö Oy Kummatin korjaus- ja uudistamisprosessista, jossa hyödynnettiin useita kiertotalousratkaisuja.

CASE: Korjausrakentaminen uusin tekniikoin: As Oy Kuulaharjat

Lataa esitysmateriaalit (pdf)

Janne Kantola, toimitusjohtaja, Pilaster Oy

Puheenvuorossa Janne Kantola esittelee Raisiossa sijaitsevan As Oy Kuulaharjojen korjausrakentamista Pilaster-järjestelmällä sekä kohteen muita kiertotalousratkaisuja.

Kommenttipuheenvuoro: Liedon kunta

Lataa esitysmateriaalit (pdf)

Anne Ahtiainen, toimialajohtaja, tekniset palvelut, Liedon kunta

Kommenttipuheenvuorossa Anne Ahtiainen kertoo Liedon kunnan ajankohtaisista rakennushankkeista sekä monista tavoista, joilla olemassa olevaa rakennuskantaa on kunnassa hyödynnetty jo aiemmin.

Selvitys ja tilaisuus on toteutettu osana Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanketta. Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.