Kuinka tarjota osallistumisen mahdollisuuksia ikäihmisille? Miten kehittää ikäystävällistä, ekologisesti kestävää liikennettä ja liikkumisen mahdollisuuksia?

Paine kestävään liikkumiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen käy yhä suuremmaksi. Samalla on huomattu, että esimerkiksi joukkoliikenteen suunnittelussa ikäihmisten näkökulma ja erityistarpeet jäävät usein paitsioon. Ikäihmiset ovat kovaa vauhtia kasvava väestönosa. Onkin tärkeää, että tehokkaita, kestäviä liikenneratkaisuja suunnitellessa ikäihmiset huomioidaan entistä paremmin, jotta heidän on helppo ryhtyä niiden käyttäjiksi.

Huhtikuussa 2020 julkaistu Atlas tarjoaa viitekehyksen ikäystävälliseen ja osallistavaan kaupunkikehittämiseen. Siinä käsitellään ikääntymisen tuomia haasteita erityisesti kestävään liikkumiseen liittyen sekä osallisuuden lisäämisen edellytyksiä kaupunkisuunnittelussa ja päätöksenteossa. Atlas on koottu kansainvälisenä yhteistyönä hankepartnerien kesken ja se on englanninkielinen.

Atlaksen lisäksi on julkaistu työkalupakki, joka kokoaa yhteen 23 osallistavaa menetelmää erityisesti ikäihmisten huomioiden. Menetelmiä on kehitetty ja kokeiltu eri hankekaupungeissa toteutettavissa piloteissa.

Kenelle

Atlas on suunniteltu sidosryhmille, jotka ovat tekemisissä liikenteen kehittämisen ja ikäystävällisten toimintatapojen edistämisen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien liikennesuunnittelijat, sekä päättäjät ja lautakuntien jäsenet.

Oppaassa on hyödyllistä tietoa ikäihmisten osallisuuden lisäämisestä sovellettavaksi myös muihin teemoihin.

Atlas päivittyy vuonna 2021, kun siihen kootaan tehtyjen pilottien kokemukset ja tulokset.

Sisältö

  • Key aspects in ageing and age-friendliness
  • Factors related to green age-friendly urban mobility
  • Participatory approach
  • Methods
  • Checklists
  • Literature

Lataa tästä

Atlas on participative approaches to age-friendly green mobility (PDF), 2020

Sähköinen versio Atlaksesta hankkeen verkkosivuilla: greensam.eu/atlas/

Lisätiedot

Atlas on koottu Turun ammattikorkeakoulussa osana GreenSAM – Green Silver Age Mobility -hanketta. Hankkeessa ovat mukana seuraavat kaupunki- ja kuntatoimijat sekä tutkimusorganisaatiot: Valonia / Varsinais-Suomen liitto, Free and Hanseatic City of Hamburg (päätoteuttaja), City of Aarhus, Tartu City Government, City of Riga, Municipality of Gdansk, Institute of Baltic Studies (Tartu) ja Turun ammattikorkeakoulu.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Maiju Oikarinen

viestintäasiantuntija
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986