Kuivaa asiaa -hankkeen tavoitteena on parantaa poltettavan polttopuun laatua ja energiatehokkuutta sekä edistää palveluita polttopuun ketjun ja käytön eri vaiheissa. Kuivan ja laadukkaan polttopuun taitava käyttö vähentää päästöjä kotitalouksien puunpoltosta, jotka aiheuttavat 60 % Suomen mustan hiilen päästöistä.

Hankkeessa kehitetään palveluita, jotka parantavat polttopuun logistista ketjua tuottajilta kuluttajille ja tuovat käyttäjälle uusiutuvan puuenergian käyttöä helpottavia palveluratkaisuja. Uudet palvelut auttavat nuohoojia ja muita neuvonta-alan yrittäjiä sekä vähentävät puunkäytön ympäristö- ja terveyshaittoja. Hankkeen toteuttajia ovat Työtehoseura (TTS), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä Turun kaupunki. Valonia järjestää yhteistyössä hankkeen kanssa vuosina 2019–2020 yhteensä 20 neuvontatilaisuutta, joiden teemoina ovat puhtaat puunpolttotavat, puun varastointi ja säilytys sisätiloissa.  Valonia on mukana myös viestinnässä ja asukastyöpajojen järjestämisessä.

Hankeaika

1.8.2018 – 31.12.2020

Rahoitus

Valonia toteuttaa neuvontatilaisuuksia ostopalveluna Turun kaupungille

Liisa Harjula

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 182 0412