Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmia päivitetään ja ne valmistuvat keväällä 2020. Liikenteen päästöjen vähentäminen on päivitystyön keskeinen tavoite. Sen toteutuminen edellyttää ajattelu- ja toimintatapojen muutosta sekä jatkuvaa sitoutumista asian edistämiseen. Kunnalliset päättäjät ovat avainhenkilöitä siinä, että aluetason suunnitelmat etenevät käytännön toimenpiteiksi kunnissa.

Ilmastoystävällisen liikkumisen ratkaisut -hankkeen avulla levitetään tietoa kestävän liikkumisen mahdollisuuksista ja etsitään ratkaisuja yhdessä kunnallisten päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Koska Varsinais-Suomen viisi seutukuntaa ovat keskenään erilaisia, vähähiilisen liikkumisen ratkaisut tulee löytää paikallistasolla alueiden erityispiirteet huomioiden ja eri toimijoita kuunnellen. Tämän vuoksi hankkeessa järjestetään seutukunnittaisia tilaisuuksia, joissa päättäjille avataan taustatietoja sekä tavoitteita ja parhaita paikallisia ratkaisuja mietitään yhdessä. Lisäksi seutukunnissa järjestetään tarpeiden mukaan teemaa konkretisoivia työpajoja, joissa voidaan osallistaa myös muita tärkeitä sidosryhmiä. Hankkeen lopuksi laaditaan viestintäkokonaisuus, jonka avulla kunnissa voidaan viestiä kansankielisesti liikennejärjestelmätyöhön liittyvistä muutostarpeista, suunnitelmista ja toimenpiteistä.

Hankkeen tavoitteina on vahvistaa poliittista tahtotilaa, löytää kuntiin soveltuvia käytännön ratkaisuja ja kasvattaa erityisesti kuntapäättäjien sitoutumista kestävää liikennettä edistäviin toimenpiteisiin. Valonia toteuttaa hankketta yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa. Hanke on käynnistynyt syksyllä 2019 ja jatkuu vuoden 2020 syksyyn asti. Hankkeeseen on saatu rahoitusta ympäristöministeriöltä.

Hankeaika

1.8.2019 – 31.10.2020

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta

Salla Murmann

Salla Murmann

projektiasiantuntija
salla.murmann@valonia.fi
perhevapaalla

Maiju Oikarinen

Maiju Oikarinen

viestintäasiantuntija
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Anna von Zweygbergk

Anna von Zweygbergk

projektiasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117