HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban Communities -hankkeen tavoitteena on saada eri kuntasektoreita sekä kuntalaisia ja yhdistyksiä mukaan yhdyskuntasuunnitteluun pohtimaan entistä parempia pyöräily- ja jalankulkuolosuhteita.

Pyrkimyksenä on kaupunkitilan yhteinen kehittäminen ja pyöräilijämäärän kasvattaminen kunnissa. Hankkeessa kootaan eri näkemyksiä uusien, tehokkaampien keinojen esiinkaivamiseksi. Kolmivuotisen hankkeen aikana tullaan kokeilemaan erilaisia menetelmiä asukkaiden ja muiden kuntasektorin toimijoiden osallistamiseksi. Tavoite on, että vuorovaikutteisen suunnittelun myötä kuntalaiset sitoutuvat paremmin uusiin ratkaisuihin. Eri kuntasektoreiden yhteiskehittämisellä puolestaan halutaan lisätä sosiaalisten, terveydellisten sekä ympäristöllisten näkökohtien huomioimista yhdyskuntasuunnittelussa.

Pääpartneri HEAT – hankkeessa on Turun kaupunki. Muut partnerit ovat Turun ammattikorkeakouluJurmalan kaupunkiTarton kaupunkiCyckelfrämjandet (Tukholma) sekä Institute of Baltic Studies (Tartto) .

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2018 – 31.3.2021.

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta Central Baltic Interreg -ohjelmasta.

Marja Tommola

Marja Tommola

Kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Anna Sampo

Anna Sampo

viestintäasiantuntija
(opintovapaalla 28.2.2021 asti)
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257