Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hankkeen toiminta on päättynyt 31.10.2019. Hanke toteutettiin vuosina 2011–2019 yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n ja alueen kuntien kanssa. Hankkeessa tarjottiin yleisneuvontaa puhelimitse ja tapahtumissa sekä kiinteistökohtaista neuvontaa.

Jätevesineuvontahankkeen tavoitteena oli aktivoida haja-asutusalueella ja viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat kunnostamaan jätevesijärjestelmänsä lainsäädännön vaatimalle tasolle sekä tarkkailemaan jätevesijärjestelmänsä toimivuutta. Tavoitteena oli myös tukea kiinteistönomistajia sopivan jätevesijärjestelmän valinnassa sekä ohjata heitä kunnostustoimissa eteenpäin. Hankkeen toimintamallia pilotoitiin vuonna 2011 ja vuosina 2012–2019 kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa toteutettiin vuosittain vaihtuvissa hankekunnissa Varsinais-Suomen alueella. Hankkeessa painotettiin vahvaa viestintää, jolla ylläpidettiin tietoisuutta jätevesien käsittelyn vaatimuksista hankealueella.

Vuosien 2011–2019 aikana HAKKU-hankkeissa tehtiin noin 4000 kiinteistökohtaisesta neuvontakäyntiä. Lisäksi hankkeilla on tavoitettu noin 3000 kiinteistöjen omistajaa erilaisissa tapahtumissa, puhelimitse sekä sähköpostilla.

Valonia tarjoaa edelleen jätevesineuvontaa puhelimitse. Lisätietoja tarjolla olevasta neuvonnasta Jätevesi-sivustolla.

Hankkeen logot tähän

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.4.-31.12.2019 sekä aiemmat hankkeet vuosien 2011-2018 aikana.

Rahoitus

Hanketta on rahoittanut vuosittain Varsinais-Suomen ely-keskus ympäristöministeriön määrärahoista.

Katariina Yli-Heikkilä

Katariina Yli-Heikkilä

vesiasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jarkko Leka

Jarkko Leka

vesiasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Anna Sampo

Anna Sampo

viestintäasiantuntija
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257