GreenSAM -hanke edistää siirtymistä ympäristöystävällisempään ja kestävään liikkumiseen  vanhusväestön liikkumiseen liittyvät eritystarpeet huomioiden. Hankkeessa keskitytään aktiivisen vanhusväestön kestävän liikkumisen osuuden kasvattamiseen ja osallistamiseen liikenneratkaisujen kehittämisessä.

Valonia tekee hankkeessa yhteistyötä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa kehittäen ja pilotoiden joukkoliikenteen mentorointi- ja vertaistukimallia.

Hankkeen aikana pilotoidaan, kokeillaan ja vakiinnutetaan erilaisia aktiiviselle vanhusväestölle suunnattuja, kestävää liikkumista edistäviä osallistamiskeinoja, joista toimivimmat kootaan käytännön työkalupakiksi kunnallisille toimijoille, päätöksentekijöille sekä liikennesuunnittelun parissa työskenteleville tahoille. Työkalupakkia on tarkoitus hyödyntää hankkeen kohdekaupungeissa sekä laajemmin koko Itämeren alueella.

Hankkeessa ovat mukana seuraavat kaupunki- ja kuntatoimijat sekä tutkimusorganisaatiot: Valonia / Varsinais-Suomen liitto, Hampurin kaupunki (päätoteuttaja), Aarhus, Tartto, Riika, Gdansk, Institute of Baltic Studies (Tartto) ja Turun ammattikorkeakoulu.

Hankeaika

1.1.2019–30.6.2021

Rahoitus

Interreg Baltic Sea Region (BSR) sekä Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Silja Ngobese

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Paula Väisänen

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Maiju Oikarinen

Maiju Oikarinen

viestintäasiantuntija
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Ihmisiä kävelemässä syystalvisessa säässä kadulla
Bussimatkustajia