Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa (Digi-SAAPAS) -hankkeessa hyödynnetään aiemmassa Virkistä Dataa! -hankkeessa toteutettua virkistys- ja luontomatkailutiedon ylläpitotyökalu Virmaa ja sen avulla kerättyjä virkistyskohdetietoja. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Virma-työkalulla kerätyn aineiston tehokas käyttöönotto kunnissa, yrityksissä ja tiedon loppukäyttäjillä. Hankkeen tavoitteena on ratkaista koko virkistykseen liittyvän tiedon kulku lähtötietojen syöttämisestä kuluttajakokemukseen.

Uutena avauksena tässä hankkeessa suunnitellaan Virma-työkalun rinnalle asukkaiden ja retkeilijöiden käyttötarpeet huomioiva mobiilikäyttöinen karttasovellus. Hankkeen toteutuksen jälkeen varsinaissuomalaisilla kunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön digitaalista virkistyskohdetietoa käsittelevä kokonaisratkaisu ulottuen virkistyskohteiden tietojen syötöstä tiedon loppukäyttäjän kuluttajakokemukseen.

Hankkeen muina tavoitteina on saada varsinaissuomalaiset kunnat aktiivisemmin hyödyntämään Virma-työkalulla kerättyä tietoaineistoa ja rikastamaan sen tietosisältöä. Hankkeen aikana syvennetään kuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamista virkistystiedon digitaalisen saavutettavuuden parantamisessa. Lisäksi esimerkkikunnille laaditaan kattava tietopaketti kunnan virkistyskohteista ja -palveluista. Tämä toteutetaan niin, että tietopaketti voidaan helposti kopioida myös muiden kuntien käyttöön.

Hankkeen päätoteuttaja on Varsinais-Suomen liitto (Lounaistieto) ja lisäksi mukana ovat ProAgria Länsi-Suomi ry sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos. Valonian roolina hankkeessa on tarjota tukea viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020–31.12.2022

Rahoitus

Rahoitus saadaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 2014–2020.

Anna Sampo

Anna Sampo

viestintäasiantuntija
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257