CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Samalla edistetään valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista.

Osana hanketta eri organisaatiot toteuttavat konkreettisia demonstraatioita, joita Varsinais-Suomen alueella ovat mm. tilakoon biokaasutuotannon edistäminen (Turun amk), ruokahävikin vähentäminen (Luonnonvarakeskus) sekä Kiertomaa Oy:n Saramäen maa-ainespuiston kehittäminen.

Hankkeessa laaditaan alueelliset toimintalinjaukset valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelman toteutukseen ja seurantaan yhteistyössä jätehuollon kunnallisten toimijoiden, valvontaa suorittavien viranomaisten ja yritysten kanssa. Lisäksi tuodaan esille jätehuollon edistämismahdollisuuksia ja tavoitteita sekä osoitetaan jätehuollon tutkimuksellisia tarpeita alueen korkeakouluille ja yrityksille.

Valtakunnallisessa hankkeessa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat muodostavat Lounais-Suomen ydinalueen. Muita ydinalueita ovat Pohjois- ja Etelä-Karjala sekä Keski-Suomi. Hankkeeseen osallistuu ydinalueiden maakunnanliittoja, kuntia, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja yrityksiä.

Valonia ja Varsinais-Suomen liitto toimivat hankkeen alueellisena (Lounais-Suomi) koordinaattorina. Hankkeen kansallinen koordinaattori on SYKE.

Lue hankkeesta lisää Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä hankkeen omalla www.materiaalitkiertoon.fi -sivustolla.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016-31.12.2023.

Rahoitus

Rahoitus saadaan Euroopan Unionin Life IP -rahoitusohjelmasta.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Nothing found.

tapahtumat

Tänne ilmestyvät hankkeen tapahtumat materiaaleineen.

Nothing found.

muuta materiaalia ja lisätietoa

Linkkejä, mediaosumia jne.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Anni Lahtela

Anni Lahtela

projektiasiantuntija
anni.lahtela@valonia.fi
040 631 3856