6Aika-hankkeen Energiaviisaat kaupungit (EKAT) tavoitteena on nostaa mukana olevat kuutoskaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

EKAT-hankkeessa etsitään uusia energiatehokkuuden ratkaisuja yhdistämällä kaupunki-, yritys- ja käyttäjänäkökulmat. Hankkeessa hyödynnetään markkinavuoropuheluja ja käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua ja kehitetään rakennusten datan mittausta ja hyödyntämistä sekä nollaenergiakortteleiden mallinnusta ja simulointia. Mukana hankkeessa ovat Valonia / Varsinais-Suomen liitto, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Vantaan kaupunki ja Ekokumppanit.

Valonian osatoteutuksen keskiössä on käyttäjälähtöisyys yhteiskehittämisessä rakennusten käyttäjien, kiinteistöammattilaisten sekä yritysten kanssa. Markkinavuoropuhelun myötä tavoitteena on löytää ja pilotoida yhdessä Turun kaupungin kanssa uudenlaisia käyttäjälähtöisiä tuotteita ja palveluja energiatehokkaampien palvelukiinteistöjen saavuttamiseksi. Lue lisätietoa hankkeen piloteista.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen strategia, jonka tavoitteena on kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita ja sitä kautta synnyttää Suomeen uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä työpaikkoja ja hyvinvointia kaupunkilaisille.

Hankeaika

2.5.2018–31.12.2020

Rahoitus

6Aika on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Silja Ngobese

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Anna Sampo

Anna Sampo

viestintäasiantuntija
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

mobiilipeliä pelaava lapsi
Fantastic Energy -pelin ensimmäistä demoversiota testattiin Paattisilla. Kuva: Anna Sampo