Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke keskittyy kaupunkien keskusta-alueiden jakeluliikenteen kehittämiseen uudenlaisten jakeluratkaisuiden ja palvelukonseptien avulla. Hankkeessa pilotoidaan erityisesti kevyitä jakeluratkaisuja, autonomisesti liikkuvaa kalustoa sekä lähijakeluratkaisuja. Pilottien lisäksi hankkeen aikana tehdään konkreettisia kokeiluja, joiden avulla pyritään vastaamaan yritysten haasteisiin kaupunkilogistiikassa.

Hanke parantaa ihmisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä keskusta-alueilla, tukee kaupunkien ilmastostrategioita, vähentää alueella liikkuvien autojen määrää, tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kartoittaa uusien toimintamallien toimivuutta yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa. Hankkeessa luodaan mahdollisuuksia laajenevalle autottomuudelle keskusta-alueilla pilotoimalla viimeisen mailin logistiikkaratkaisuja. Samalla vastataan yritysten huoleen logistiikan järjestämisestä mahdollisimman kestävästi ja kustannustehokkaasti.

Valonian toimenpiteillä tavoitellaan vahvaa viestinnällistä näkyvyyttä hankkeen toimille ja saavutetuille tuloksille sekä oppien ja hyvien käytäntöjen leviämistä myös virallisen hankealueen ulkopuolelle. Yrityksille ja hankekumppaneille järjestettävien yhteiskehitystyöpajojen tavoitteena on suunnitella toteutettavia pilotteja ja työstää uusia yhteistyömuotoja.

Hankekonsortioon kuuluu Turun kaupunki päätoteuttajan roolissa sekä osatoteuttajina Forum Virium Helsinki, Tampereen AMK, Turun AMK ja Varsinais-Suomen liitto/Valonia.

HANKEAIKA

1.8.2018 – 31.12.2020

RAHOITUS

6Aika on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Paula Väisänen

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Anna Sampo

Anna Sampo

viestintäasiantuntija
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257