Maakunnan monipuoliset luonnonympäristöt ja kulttuurivaikutuksen myötä muovautuneet maisemat tarjoavat elämyksiä lähiluonnosta virkistystä hakevalle sekä kauempaa saapuvalle matkailijalle. Virkistysalueita sekä luontomatkailijaa kiinnostavia kohteita ja reitistöjä onkin Varsinais-Suomessa runsaasti.

Kohdetietoa avoimeksi dataksi

Reittien ja kohteiden käyttäminen edellyttää, että ne ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa. Valonian, Varsinais-Suomen liiton ja ProAgrian toteuttama Virkistä dataa! -hanke kokoaa paraikaa tietoa virkistys- ja luontomatkailukohteista avoimeen käyttöön. Tämä tukee myös elinkeinoelämää ja maaseudun elinvoimaisuutta, kun reitistökokonaisuuksiin kytkeytyvää palvelutasoa vahvistetaan virkistys- ja luontomatkailijoiden käyttöön.

Avoimesta datasta hyötyvät yritysten lisäksi myös kunnat, yhdistykset ja säätiöt virkistys- ja luontomatkailun kehittämistyössään. Myös aluesuunnittelussa on tärkeää tunnistaa ja säilyttää keskeiset luontoalueet, jolloin kehittämisen edellytykset säilyvät. Samalla tuetaan ekosysteemipalveluiden toimintaa.

Metsäekosysteemi palvelujen tarjoajana

Toimiva metsäekosysteemi tuottaa ne palvelut, joilla virkistys- ja luontomatkailua markkinoidaan. Metsäluonnon vetovoima muodostuu marjoista ja sienistä, puhtaasta hengitysilmasta, esteettisestä maisemasta ja melunhallinnasta. Lajistollisen monimuotoisuuden merkitys terveydelle on tieteellisesti osoitettu muun muassa allergioiden synnyssä. Lähivirkistysalueet taajamissa lisäävät asukkaiden hyvinvointia, sillä ne kytkeytyvät luontevasti ihmisten arkeen koulu- ja työmatkoissa sekä ulkoilussa vapaa-ajalla.

Lisätiedot

Niina Ruuska, luontoasiantuntija