Keväällä päättyneessä, Valonian toteuttamassa Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa -hankkeessa tähdättiin peruskoululaisten vesi- ja ympäristötietoisuuden kasvattamiseen luomalla koulujen lähellä sijaitsevien vesistöjen tutkimukseen perustuva oppimiskokonaisuus. Tavoitteena oli mahdollistaa lähivesiteeman käsittely useiden oppiaineiden näkökulmasta sekä sisällyttää toimintamalli koulujen arkeen ja opetussisältöön.

Hankkeen toteuttamisaikana 1.6.2017–28.02.2019 Varsinais-Suomen kouluja pyrittiin innostamaan lähivesitoimintaan tarjoamalla oppimisen tueksi käytettävää tutkimusvälineistöä ja opettajille suunnattua koulutusta vesiopetuksesta. Mukaan toimintaan saatiin kannustettua yhteensä 13 kuntaa ja opettajille suunnattuun koulutukseen osallistui opettajia kaikkiaan 31 koulusta. Lähivesitoimintaan lähteneille kouluille lahjoitettiin vesitestireput, joiden sisältämillä tarvikkeilla voidaan mitata vedenlaatua ja tutkia vesistöissä eläviä ötököitä. Opettajat saivat teoria- ja maastokoulutuksista valmiudet vesiin kytkeytyvään opetukseen sekä vesitestien tekemiseen lähivesistöjen äärellä. Hankkeessa laadittiin myös vapaasti ladattavissa olevat vesiötökkäkortit, joissa esitellään 18 yleistä vesiselkärangatonta lajia tai lajiryhmää sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Kouluilta kerätyssä palautteessa kiiteltiin hankkeen toteuttajia opettajien asiantuntevasta kouluttamisesta sekä vesitestireppujen tarvikkeiden tarpeellisuudesta oppimisen kannalta. Lähivesien konkreettisen tarkastelun lisääminen opetussisältöön koettiin yleisesti positiivisena ja oppilaiden kiinnostusta herättävänä uutena asiana. Hyödyllisiksi koettiin myös luontoon tehdyt opintoretket. Oman lähiympäristön tutkimista oli saatettu kouluissa ammentaa useasta näkökulmasta eri oppiaineiden valossa.

Vesistön seuraamista kannattaa jatkaa 

Onnistumisen kokemukset kouluissa viestivät lähialueisiin kohdistuvan konkreettisen lähestymistavan toimivan opetuksessa. Hankkeen päätyttyäkin Valonia suosittelee kouluja jatkossakin pitämään yllä lähivesiin kytkeytyvän toimintamallin hyödyntämistä.

Lähivesien huomioiminen oppimisessa sisältää runsaasti menettelymahdollisuuksia eri oppiaineiden näkökulmista. Koulun sitoutuminen lähialueen vesistöllä vierailuun ja aiheen käsittelyyn oppitunneilla antaa mahdollisuuden vesistön tilan seuraamiselle sekä tapahtuvien muutosten syiden pohtimiselle. Oppilaiden siirtyessä ylemmille luokille voidaan tutun aihepiirin kysymyksiä käsitellä yhä syvemmällä tarkastelutasolla.

Teksti: Valonian harjoittelija Jutta Porkka

Lisätiedot