Avoin data on koneluettavaan muotoon kerättyä tietoa, joka on vapaasti ja maksuttomasti kaikkien käytettävissä. Avointa dataa voi käyttää myös kaupalliseen tarkoitukseen ja sen avulla voi kehittää oman yrityksen tai organisaation toimintaa yhtä lailla kuin rakentaa yhteistyöverkostojakin. Valonian vetämässä Virkistä dataa! -hankkeessa on kerätty avoimeksi dataksi Varsinais-Suomen alueella sijaitsevat luontomatkailu- ja virkistyskohteet, -reitit sekä niitä tukevien toimijoiden tietoja. Hankkeessa kehitettiin myös Virma-työkalu, jonka avulla tiedon keruu ja päivittäminen jatkuvat sujuvasti verkossa, vaikka hanke päättyykin tämän vuoden lopussa. 

Innovaatiokilpailusta uutta vetoa elämysten saavutettavuuteen

Miten avointa virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa sitten voisi hyödyntää? Tähän kysymykseen odotetaan vastauksia sovellusten ja idealuonnosten muodossa, kun Virkistä dataa –hanke järjestää Turun yliopiston kanssa Elämyksiä datasta -innovaatiokilpailun 14.9.–8 .10.2018. Kilpailijat voivat vapaasti hyödyntää erilaisia avoimia aineistoja ratkaistessaan virkistys- ja lähimatkailukohteiden sekä kulttuurielämysten löytämiseen, saavutettavuuteen ja vaikkapa markkinointiin liittyviä haasteita.

Kun data otetaan tehokkaasti käyttöön, on niin paikallisen asukkaan kuin Varsinais-Suomeen saapuneen matkailijan entistä helpompi uida elämysten keskelle: löytää tapahtumat, kiinnostavat retkikohteet ja matkailupalvelut sekä kulkuneuvot, joilla niiden äärelle kätevimmin pääsee.

Ilmoittaudu kilpailuun tai lähde mukaan sponsoriksi!

KIlpailuun ilmoittauminen on käynnissä ja lisää sponsoreitakin mahtuu mukaan! Sponsorina voit tuoda panoksesi voittajille jaettavaan palkintopottiin ja siten lisätä kilpailun vetovoimaa ja vaikuttavuutta. Sponsori voi myös esittää toimintansa kannalta olennaisen haasteen tai kehitysidean kilpailijoiden ratkottavaksi.Myös muut keinot toimia yhteistyökumppaneina ovat toki mahdollisia.
Vastineeksi tarjoamme:

  • Uusia ratkaisuja organisaationne haasteisiin tai kehityskohteisiin
  • Mahdollisuuden osallistua kilpailutöiden ohjaukseen ja tuomarointiin
  • Medianäkyvyyttä EU-rahoitteisen tutkimushankkeemme tiedotuksessa
  • Kontakteja alan nouseviin asiantuntijoihin ja potentiaalisiin yrityspartnereihin 

Elämyksiä datasta –kilpailu tuo yhteen datan käytöstä innostuneet sovellusten ja konseptien kehittäjät sekä virkistys-, matkailu- ja kulttuuritoimijat. Kilpaan osallistuvat joukkueet saavat alan toimijoilta ja asiantuntijoilta tukea kilpailutyön tekemisessä. Myös Turku Game Hubin asiantuntijat ovat pelillistämiseen tähtäävien joukkueiden tukena. 

Kilpailuun on jo saatu jonkin verran mukaan sponsoreita ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat tunnistaneet avoimen datan käyttämisestä nousevat hyödyt toiminnalleen.

Katso lisätiedot kisasta sekä sponsoriksi ilmoittautumisesta

Lisätiedot