Varsinais-Suomen alueella toteutetussa Virkistä dataa! -hankkeessa on kerätty avointa dataa maakunnan virkistys- ja luontomatkailuun sopivista kohteista ja reiteistä. Hankkeessa kehitetty Virma-palvelu avattiin huhtikuussa ja se sisältää jo noin tuhannen kohteen tiedot kartalle visualisoituna. Tietoa on kerätty reitistöhankkeista (mm. Leader-hankkeet), kunnilta, liikuntapaikka-aineistosta ja kyläyhdistyksiltä. Myös alueen ravintolat, kahvilat, majoituskohteet, opaspalvelut ja välinevuokrauspaikat palvelevat virkistysretkeilijöitä ja luontomatkailijoita, minkä vuoksi nämäkin kohteet halutaan nyt mukaan aineistoon.

Virma-palveluun pääset tästä

***

Mitä hyötyä Virma tuo ja kenelle?

Virma-palvelu auttaa virkistys- ja luontomatkailualan yrittäjiä sekä reittien ja kohteiden kehittäjiä pitämään sijainti- ja kuvailutiedot ajan tasalla. Kun aineistosta tehty karttaupotus laitetaan esimerkiksi yrityksen tai kyläyhdistyksen verkkosivuille, ei sivuston ylläpitäjän tarvitse huolehtia tiedon päivittämisestä muutoin, kuin omien tietojensa osalta. Kohde- ja reittitiedon kerääminen ja ylläpito on joukkoistettu, joten kohteiden määrä karttuu jatkuvasti ja kartalla on aina viimeisin tieto. Myös yhteistyötä voi lisätä Virman avulla: kun luontomatkailualan yrittäjillä ja kehittäjillä on tarve löytää toisensa, on kartalta helppo hahmottaa visuaalisesti, mitä kaikkea omaan verkostoon voisikaan kuulua.

Aineiston ja karttaupotusten käyttäminen on täysin ilmaista, koska kerätty aineisto on avointa dataa. Näin ollen kuka tahansa sovelluskehittäjä voi vapaasti hyödyntää kohteiden sijainti- ja kuvailutietoja luodessaan vaikkapa luontomatkailijalle tai lähivirkistyjälle sopivan mobiilisovelluksen. Juuri avoimuus ja ajantasaisuus tekeekin aineistosta houkuttelevan ja edistää virkistys- ja luontomatkailun kehittämistä maakunnassa.

Myös yhdistyksille ja reittejä kehittäville hankkeille Virma toimii kätevänä työkaluna, kun tieto kohteesta tai reitistä halutaan pitää ajan tasalla. Hankkeet voivat käyttää karttapalvelua myös hankeraportoinnin apuna. Esimerkiksi maakunnassa toteutetut Leader-rahoitteiset reitit ja kohteet löytyvät jatkossa Virmasta.

Vaikka Virma on kehitetty etupäässä kohteiden ja reittien ylläpitäjien ja kehittäjien tarpeisiin, kuka tahansa voi myös vapaasti ilman kirjautumista käyttää sitä vaikkapa omien patikka-, melonta-, ja pyöräretkiensä suunnitteluun tai kesän parhaiden uimarantojen, lintutornien tai lähiruokapalveluiden etsimiseen.

Miten aineistoon pääsee mukaan?

Jos esimerkiksi kylän lähiluontopolkua ylläpitävä yhdistys tai majoitusyrittäjä mielii mukaan maakunnan ajantasaisimpaan luonto- ja virkistysmatkailukohteiden aineistoon, voi Virmaan luoda käyttäjätunnukset ja lisätä tiedot kartalle ja tietolomakkeelle.

Kuvakaappaus Virma-palvelusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näin käytät Virmaa:

Käyttäjätunnuksen luominen

 

Pistekohteen lisääminen

 

Viivakohteen lisääminen

Lisätiedot