Virkistys- ja luontomatkailukohteista saatavien hyötyjen täysimittainen toteutuminen Varsinais-Suomessa edellyttää keskenään erilaisten kohteiden nykyistä parempaa tunnettuutta, löydettävyyttä ja saavutettavuutta. Varsinais-Suomen liitto käynnistää yhdessä ProAgria Länsi-Suomi ry:n/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten kanssa virkistys- ja luontomatkailun kehittämishankkeen. "Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa" -hankkeessa kootaan kattavasti ja yksityiskohtaisesti tiedot Varsinais-Suomen virkistysaluereiteistä ja -kohteista sekä niihin liittyvistä toimijoista. Kerättävä aineisto julkaistaan avoimeen dataan ja paikkatietoon perustuen verkossa, jotta tieto on paitsi vapaasti katsottavissa, myös täysin vapaasti ja ilmaiseksi kaikkien käytettävissä ja jatkojalostettavissa. 

Varsinais-Suomessa tarvitaan uusia toimintatapoja ja koordinaatiota virkistys- ja luontomatkailun täyden potentiaalin hyödyntämiseksi. Matkailijoilla, yrittäjillä ja maakunnan asukkailla on kysyntää helposti saatavalle, kohteita ja aineistoja yhdistävälle, ajantasaiselle tiedolle. Kuitenkin tällä hetkellä tiedon puuttuminen, pirstaleisuus ja erilaiset tiedon esittämistavat vaikeuttavat eri toimijoiden välistä verkostoitumista ja kohteiden potentiaalin täyttä hyödyntämistä.

Tyypillistä hankkeessa kartoitettaville kohteille on, että ne sijaitsevat maaseutualueilla ja tuottavat hyötyjä omaa lähialuettaan laajemmalle kohderyhmälle. Tuotettava tieto tarjoaa uusia luonto- ja virkistysmatkailuun kytkeytyviä liiketoimintamahdollisuuksia maaseutualueille sekä lisää ymmärrystä tiedon avoimen saatavuuden mahdollisuuksista maaseudun ja alueiden kehittämisessä. Matkailutoiminnassa piilee merkittävää kasvupotentiaalia ja se on tärkeä lisätulonlähde maaseututoimijoille, jotka tekevät matkailutoimintaa usein sivutoimena. Hankkeessa tehtävien toimien myötä maakunnan profiili monipuolisena luonto- ja virkistyskohteiden alueena vahvistuu. 

Tiedot virkistys- ja luontomatkailukohteista viedään Lounaistiedon verkkopohjaiseen tietopalveluun. Alueen yrittäjät ja yhdistykset voivat tietopalvelun avulla kehittää uutta yhteistyötä, tuotteita, esittelymateriaalia ja parantaa palveluitaan asiakkaille.

Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017–30.11.2018. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Varsinais-Suomen liitto, Valonia, Varsinais-Suomen liiton tietopalveluryhmä ja ProAgria Länsi-Suomi ry/Länsi-Suomen maa -ja kotitalousnaiset.

Hanke järjestää toukokuussa 2017 sidosryhmille suunnatut seutukuntakohtaiset työpajat liittyen aineiston keruuseen. Työpajoissa pohditaan yhdessä kerättävän aineiston sisältöä ja esitellään sen hyödyntämismahdollisuuksia esimerkkien avulla. Työpajoihin ovat tervetulleita mm. kuntien, yhdistysten, matkailutoimijoiden ja Leader-ryhmien edustajat. Työpajojen tarkemmasta ajankohdasta tullaan tiedottamaan tarkemmin huhtikuussa. 

Mediatiedote 22.3.2017

Lue lisää hankkeen sivuilta

 

 

Lisätiedot