Varsinais-Suomi kiertotalouden edelläkävijäksi

FISS Varsinais-Suomi hankkeessa  edistetään teollisten symbioosien syntyä Varsinais-Suomen alueella ja koko Suomessa, tuetaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä pyritään synnyttämään uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

Hankkeessa hyödynnetään Sitran ja Motivan kehittämää FISS-toimintamallia (Finnish Industrial Symbiosis System) alueella. Toimintamalli perustuu fasilitointiin ja työpajoihin, joissa haetaan synergioita ja kiertotalouden kehittämismahdollisuuksia. FISS Varsinais-Suomi -hanke toimii tämän toimintamallin liikkeellelähtönä alueella ja samalla alueellisena koordinaattorina. Hankkeen jälkeen toiminta voidaan ylläpitää hankekumppani-organisaatioiden normaalitoiminnan osana.

Tavoitteet

1. tukea osaamisen kehittämistä ja aloitteita, joilla rakennetaan resurssitehokkuudesta ja kiertotaloudesta Varsinais-Suomen vahvuustekijä
2. parantaa Varsinais-Suomen alueen yritystoiminnan kannattavuutta tehostamalla yritysten materiaalien ja energian käyttöä
3. synnyttää uutta liiketoimintaa hyödyntämällä alueella syntyviä jäte- ja materiaalivirtoja
4. selvittää yritysten osaamisen kehittämistarpeita teollisten symbioosien muodostamisessa
5. juurruttaa resurssitehokkuuteen tähtäävä verkostomainen toiminta pk-yritysten normaaliin yrityskulttuuriin

Hankeaika on 1.9.2015 – 31.12.2016. Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja muut toteuttajat ovat Valonia sekä Turku Science Park Oy. Hanketta rahoitetaan EU:n aluekehitysrahastosta.

 

Valonian uutinen hankkeen alkamisesta löytyy täältä.

Turun ammattikorkeakoulun tiedote hankkeesta löytyy täältä.

Lisätiedot

Anni Lahtela, projektisuunnittelija