Nuorille tarvitaan selkeitä kanavia tuoda ilmastohuolensa ja ajatuksensa tulevaisuuden kaupungista kuuluviin päättäjille. Valonian kokeilussa salolaiset nuoret kutsuvat kotikaupunkinsa päättäjiä yhteiseen keskusteluun kolmessa eri tilaisuudessa. Kokeilun tavoitteena on testata yhteisten tapaamisten voimaa nuorten vaikutuskeinona päätöksenteossa.

Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt -hankkeessa pureudutaan säätilan merkityksiin eri näkökulmista. Hankkeessa vahvistetaan kulttuuriympäristökasvatuksen ja monialaisten lähestymistapojen avulla yläkouluikäisten lasten ja nuorten kulttuuriympäristön ja luonnon arvostusta sekä tuetaan tietoisuutta sään vaikutuksesta ihmisten elämään vuodenajoista ilmastonmuutokseen. Hankkeessa toteutetaan työpajoja ja kouluvierailuja, näyttely museossa sekä sähköinen oppimateriaali koulujen ja muiden kasvatusalan toimijoiden käyttöön.

"Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa" -hankkeen tavoitteena on koota kattavasti ja yksityiskohtaisesti tiedot Varsinais-Suomen virkistysaluereiteistä ja -kohteista sekä niihin liittyvistä toimijoista. Hanke toteutetaan vuosina 2017–2018. Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 220 000 €, josta EU:n tuki on 90%. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Varsinais-Suomen liitto, Valonia, liiton alueellinen tietopalveluryhmä ja ProAgria Länsi-Suomi ry/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.