"Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa" -hankkeen tavoitteena on koota kattavasti ja yksityiskohtaisesti tiedot Varsinais-Suomen virkistysaluereiteistä ja -kohteista sekä niihin liittyvistä toimijoista. Hanke toteutetaan vuosina 2017–2018. Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 220 000 €, josta EU:n tuki on 90%. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Varsinais-Suomen liitto, Valonia, liiton alueellinen tietopalveluryhmä ja ProAgria Länsi-Suomi ry/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.