Tälle sivulle on koottu hyödyllisiä työkaluja ja materiaaleja yritysten ympäristötyön tueksi.

Tarkistuslistat yritysten ympäristönäkökohtien tunnistamiseen

 

Yrittäjän opas kannattavaan ympäristötyöhön (pdf), 2013.

Företagarens guide till lönsamt miljöarbete (pdf), 2011.

Ekotehokkuusmittareita (pdf)

Elinkaariarviointi (pdf)

Hiilijalanjälkilaskurit (pdf), 2013.

Jatkuvan parantamisen askeleet (pdf), 2013.

Työpaikan liikkumissuunnitelma (pdf), 2013.

Materiaalitehokkuuden työkaluja (pdf), 2013.

Pk-yritysten energia- ja ympäristökoulutukset (pdf), 2013.

Ympäristöjärjestelmät (pdf), 2013.

Ympäristöpassi ruokapalveluun (pdf), 2013.

Ympäristöriskianalyysi (pdf), 2013.

Yritysvastuun työkaluja (pdf), 2013.

 

Muut materiaalit ja työkalut

Opas ympäristöviestintään (pdf), Ekokompassi/Ilmastoinfo 2015.

Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa (pdf), eGreenNet 2015.

Ekokompassi - Opas ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen (pdf), Ekokompassi/Ilmastoinfo.

Pieni opas yrityksille (pdf), Ekokompassi/Ilmastoinfo.

Toimialakortit (www-sivu), Ekokompassi/Ilmastoinfo.

Ympäristöasioiden huomioiminen yritystoiminnassa (www-sivu), Yrittäjät, 2014.

HINKU-mappi (www-sivu), Suomen ympäristökeskus.

Ekotehokkuus osana yritysten toimintaa: Energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämistarve Varsinais-Suomen pk-yrityksissä (pdf), Pilvi Korhonen, 2012.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja (pdf), Varsinais-Suomen Yrittäjät 2015.

 

Tutustu myös Valonian ostopalveluihin täällä.