Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Ympäristökasvatus on kaikenikäisille tarkoitettua kasvatustoimintaa, jolla pyritään ympäristövaikutusten vähentymiseen. Valonia vastaa ympäristökasvatusyhteistyön kehittämisestä alueella ja yhteistyö kasvatusalan ammattilaisten sekä muiden tahojen kanssa on tiivistä.

Koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen työ

Valonia antaa tukea ja asiantuntija-apua kouluille ja päiväkodeille, jotka haluavat käynnistää yksikössään Vihreä lippu -toimintaa tai muuta kestävän kehityksen ohjelmatyötä. Valonia toimii alueellisena Vihreä lippu -ohjelman edistäjänä ja järjestää tarpeen mukaan aiheeseen liittyvää koulutusta. Valonian ympäristökasvatuksen asiantuntija käy myös vanhempainilloissa ja opettajien kokouksissa sekä osallistuu tarvittaessa koulujen ympäristökasvatuksen teemapäivien ja -viikkojen suunnitteluun. Lisäksi tarjoamme resurssiemme puitteissa teemapäiviin sopivaa ohjelmaa kouluilla.

Toimintaa yhteistyössä eri verkostojen kanssa

Erityyppisillä verkostoilla on omat tehtävänsä kestävämmän elämäntavan edistämisessä, maakunnallisessa vaikuttamisessa ja yksittäisten kasvattajien tukemisessa. Ympäristökasvatusta on Suomessa jo pitkään viety eteenpäin laajan yhteistyön voimin. Verkostoitumisen tarkoitus on koota ympäristökasvatuksen toimijat ja vaikuttajat saman pöydän ääreen sekä oppia tunnistamaan ympäristökasvatuksen laaja-alaisuus.

Lounais-Suomen Ympäristökasvatusverkosto on ympäristökasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka jäsenet voivat vahvistaa omia ympäristökasvatustietojaan ja osaamistaan sekä osallistua yhdessä muiden toimijoiden kanssa ympäristökasvatuksen alueelliseen edistämiseen. Verkosto on ensisijaisesti suunnattu kaikille Varsinais-Suomessa tai Satakunnassa ympäristökasvatustyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille henkilöille. Verkostoa laajennettiin ja toimintaa uudistettiin alkuvuodesta 2017. Uudistunut verkosto järjestää opettajille ja kasvattajille suunnattuja eri aiheisia seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Verkostoa koordinoivat Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhteistyöryhmät, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Valonia.

LUMA-keskus on yliopistojen koordinoima valtakunnallinen verkosto.

Ympäristökasvatusta Varsinais-Suomen järjestöjen toiminnassa

Varsinais-Suomessa toimii runsaasti erilaisia järjestöjä, jotka toteuttavat ympäristökasvatusta toiminnassaan. Näitä järjestöjä on perinteisten luontokasvatusta tarjoavien ympäristöjärjestöjen lisäksi erilaiset lasten ja nuorten yhdistykset, kuten Partion lippukunnat, Pinskut ja 4H-yhdistykset.

Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry on puhtaasti ympäristökasvatusta edistävä alueellinen järjestö. Haavi edistää paikallista lasten, nuorten ja aikuisten ympäristökasvatustoimintaa, vahvistaa ympäristökasvattajien välistä yhteistyötä ja herättää keskustelua. Haavi on FEE Suomi ry:n (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n) aluetason jäsenyhdistys.

Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristökouluja

Ruissalon luontokoulu

Saaristomeren luontokoulu – Skärgårdshavets Naturskola – Archipelagi natureschool

Luontokoulu Aquilan

Åbolands naturskola

Lisätiedot

Jaana Itälä-Laine, erikoissuunnittelija

Valonian käynnissä olevat ympäristökasvatuksen hankkeet: Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa, Multaa ja mukuloita