Ajankohtaista

Osallistu

Maatalous ja vesiensuojelu -tilaisuus Taivassalossa 20.11.2019, 17:30   Ketarsalmen Kievari
Vesiyhdistyksen hajavesihuoltoseminaari Helsingissä 09.12.2019, 10:00   Säätytalo

Viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöllä omistajan on huolehdittava, että jätevesistä ei aiheudu ympäristölle haittaa. Toimivat jätevesiratkaisut lisäävät asumismukavuutta ja kiinteistön arvoa sekä pitävät lähiympäristön puhtaana. Lähivedet kiittävät, kun jätevesiasiat laitetaan kuntoon. Lue jätevesivinkkejä haja-asutusalueen kiinteistön omistajalle täältä.

Jätevesien käsittelystä määrätään lainsäädännössä sekä kuntakohtaisesti rakennus- ja ympäristönsuojelumääräyksissä. Vuodesta 2004 alkaen jätevesien käsittelyjärjestelmän riittävyys on tarkasteltu rakennuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Näissä tapauksissa jätevesijärjestelmää ei ole tarpeen uudistaa niin kauan, kun sillä saavutetaan vaadittu puhdistusteho. Jätevesijärjestelmän käyttöikä on järjestelmästä riippuen noin 15–25 vuotta.

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön omistajan kannattaa tarkistaa, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen häntä ja millä aikataululla. Ennen vuotta 2004 rakennetuilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä ei välttämättä täytä nykylainsäädännön mukaista puhdistustehovaatimusta, ja vaatii siksi saneerausta. Ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen uudistus keväällä 2017 asetti sijaintiin perustuvan määräajan jätevesijärjestelmän saneeraukselle:

  1. Jos kiinteistön rakennus, jossa jätevesiä muodostuu, sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, merestä tai pohjavesialueella, jäteveden käsittelyn tulee täyttää laissa määritellyt vähimmäispuhdistusvaatimukset.
  2. Muilla alueilla kiinteistön omistaja voi itse päättää, milloin tekee tarvittavat parannukset jätevesijärjestelmäänsä. Jätevesijärjestelmän riittävyys tulee tarkistaa viimeistään, kun kiinteistöllä rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö tai rakennuksen peruskorjaus.

Valonia tarjoaa puolueetonta jätevesineuvontaa

Valonia auttaa ja neuvoo Varsinais-Suomen kuntien asukkaita ja mökkiläisiä jätevedenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä sekä neuvoo yrittäjiä ja viranomaisia. Tarjoamme neuvoja esimerkiksi jätevedenkäsittelyn vaihtoehdoista sekä järjestelmien toimivuudesta, hankinnasta ja kustannuksista. 

Neuvoja voi kysellä puhelimitse ja sähköpostilla. Lisätietoja jätevesineuvonnasta ja jätevesineuvojien yhteystiedot: www.valonia.fi/jatevesi

 

Lisätiedot

Katariina Yli-Heikkilä, vesiasiantuntija

Jarkko Leka, vesiasiantuntija

 

Muualla verkossa

Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytännöt

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton neuvontasivusto

Suomen ympäristökeskuksen neuvontasivusto

Käymäläseura Huussi ry, tietoa kuivakäymälöistä