Ajankohtaista

Osallistu

Maatalous ja vesiensuojelu -tilaisuus Taivassalossa 20.11.2019, 17:30   Ketarsalmen Kievari
Vesiyhdistyksen hajavesihuoltoseminaari Helsingissä 09.12.2019, 10:00   Säätytalo

Liittymistä yleiseen viemäriverkkoon pidetään suositeltavimpana vaihtoehtona. Se on ympäristönsuojelun ja etenkin vesiensuojelun kannalta paras ratkaisu. Lisäksi se vaatii omistajaltaan vähän hoitoa ja pitkällä aikavälillä se on myös kustannuksiltaan edullinen. 

Asemakaava-alueilla on pakko liittyä yleiseen viemäriverkkoon, ja taajamien lievealueilla tulisi pyrkiä olemassa olevan viemäriverkoston laajentamiseen. Viemäröinti toteutetaan yleensä vietto- tai paineviemäröintinä. Viettoviemäri voidaan rakentaa, jos maaston korkeusvaihtelut ovat otolliset. Paineviemäröinti soveltuu useampiin kohteisiin sillä jätevedet pumpataan yleiseen viemäriverkkoon tai kyläpuhdistamoon. On myös mahdollista rakentaa vaihtoehtoisia viemäriratkaisuja, kuten kevennetty kunnallistekniikan viemäröinti, LPS-paineviemärijärjestelmä ja alipaineviemärijärjestelmä. 

Jokaisella kunnalla kuuluu olla vesihuollon kehittämissuunnitelma, josta näkee tulevat kunnan viemäriverkon laajennukset. Ennen oman jätevesijärjestelmän hankintaa onkin hyvä tutustua kunnan suunnitelmiin.

Yleiseen viemäröintijärjestelmään johdettujen jätevesien puhdistusteho riippuu suuresti yleisestä jätevedenpuhdistamosta ja varsinkin sen puhdistusmenetelmästä. Viemärilaitosten puhdistusteho on hyvä, ja yleensä viemärilaitos saavuttaa paremman puhdistustehon kuin kiinteistökohtainen puhdistusjärjestelmä.

Kiinteistö joutuu itse maksamaan viemäröinnin kustannukset. Viettoviemäröinnin rakennuskustannukset ovat paineviemäröintiä kalliimmat. Toisaalta viettoviemärin käyttö- ja huoltokustannukset voivat olla paineviemäriverkostoa edullisemmat. Viemärin liittymismaksun jälkeen kustannuksia tulee jätevesimaksuista, jotka lasketaan vedenkulutuksen mukaan. Yleiseen viemäriverkostoon kannattaa liittyä silloin, kun kokonaiskustannukset ovat korkeintaan 20 % muita mahdollisia jätevedenkäsittelymenetelmiä kalliimpia.