Ajankohtaista

Osallistu

Maatalous ja vesiensuojelu -tilaisuus Taivassalossa 20.11.2019, 17:30   Ketarsalmen Kievari
Vesiyhdistyksen hajavesihuoltoseminaari Helsingissä 09.12.2019, 10:00   Säätytalo

Bakteereille myrkyllisten aineiden, kuten ”kodin putkimiehen”, käyttöä tulee välttää eikä mitään liuottimia, öljyjä eikä maaleja saa laittaa viemäriin, jotta biologinen puhdistusprosessi ei katkea. Jos biologinen puhdistusprosessi kuitenkin em. syystä katkeaa, on puhdistamo tyhjennettävä pilaantuneesta lietteestä ja siihen on tuotava uusi aktiivilieteannos puhdistamon toiminnan uudelleen käynnistämiseksi.

1. Purkuputkesta tuleva vesi haisee?

 • Tarkasta tuuletusputken kunto ja tutki toimiiko tuuletus.
 • Tarkasta ja poista mahdolliset tukokset.
 • Varmista, että tuuletusputkessa ei ole alipaineventtiiliä.

Hyvin toimiva puhdistamo ei aiheuta hajuhaittoja ympäristöönsä. Jos puhdistamo haisee, on syytä epäillä käyttöhäiriötä. Häiriöiden syy voi olla suodattimen vedenjaon häiriintyminen tai biologisessa puhdistusprosessissa hapensaannin estyminen. Tällöin tarkastetaan puhdistamon ilmanvaihto niin lähtö- kuin tulopuoleltakin, sekä veden vapaa virtaus ja pumpun toiminta. 

2. Kiinteistön viemäri ei vedä ja saostussäiliöissä vedenpinta on normaalia korkeammalla?

 • Tarkasta saostussäiliön vedenpinnan korkeus. Jos pinnan korkeus on normaali, tukos on todennäköisesti kiinteistön ja jätevesijärjestelmän välissä. Jos saostussäiliön ensimmäisessä osastossa veden pinta on korkeammalla kuin toisessa, tukos on todennäköisesti osastojen välisessä yhdysaukossa.
 • Jos wc:tä huuhdeltaessa vesi nousee wc-pöntössä ja samalla muodostuu ilmakuplia, syynä voi olla tuuletusputken tukos.
 • Jos saostussäiliössä ja jakokaivossa on vedenpinta normaalia korkeampi ja tuuletusputkia tarkastettaessa imeytysputkissa on vettä, on imeytyskenttä tukossa. Tyhjennä saostussäiliöt ja jakokaivo sekä huuhtele imeytysputket.
 • Jos ongelma uusiutuu, kenttä on aukaistava ja rakennettava uudestaan sekä varmistettava imeytyksen soveltuvuus ko. tontille. Imeytyskenttää ei saa rakentaa savimaalle.

3. Jakokaivossa on lietettä?

 • Mikäli jakokaivossa on lietettä, syynä voi olla saostussäiliöiden riittämätön tyhjennystiheys tai säiliöiden riittämätön koko, joka on alimitoitettu käyttöön nähden liian pieneksi. Tyhjennä saostussäiliö ja jakokaivo.

4. Vedenpinta on saostussäiliössä selvästi alempana kuin lähtöputket?

 • Tarkasta vuotaako säiliö ja selvitä miten vuotokohta on syntynyt. Korjaustoimenpiteenä paikkaa vuotokohta tai vaihda uusi säiliö. Selvitä säiliön takuuehdot.

5. Kokoomakaivossa vedenpinta on lähtöputkien yläpuolella?

 • Tarkasta purkuputki ja purkupaikka. Aukaise mahdolliset tukokset purkuputkesta ja syvennä purkupaikkaa tarvittaessa.

6. Kokoomakaivossa oleva vesi haisee ja on sameaa?

 • Maasuodatuskenttä ei toimi kunnolla. Selvitä, miten kenttä on rakennettu ja onko ohjeita noudatettu. Tarkista mm. hiekkakerroksien paksuus, raekoot, putkien pituudet ja kaltevuudet sekä onko kentän mitoitus oikea kohteen jätevesivirtaamalle ja onko tuuletus tehty oikein.

Huom! Puhdistamon asiantuntevalla ja huolellisella suunnittelulla, asentamisella ja huollolla on ensiarvoisen tärkeä vaikutus puhdistamon toimintaan.