Ajankohtaista

Osallistu

Maatalous ja vesiensuojelu -tilaisuus Taivassalossa 20.11.2019, 17:30   Ketarsalmen Kievari
Vesiyhdistyksen hajavesihuoltoseminaari Helsingissä 09.12.2019, 10:00   Säätytalo

Vesiensuojelun tavoitteena on estää vesien likaantuminen, parantaa vesien tilaa ja turvata vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuus. Pohjavesien suojelulla halutaan turvata hyvälaatuisen talousveden saanti ja luonnontilaisten pohjavesiesiintymien ja niistä riippuvien ekosysteemien säilyminen.

Saaristomeren rannikkovedet ja suurin osa Varsinais-Suomen sisävesistä ovat hyvää huonommassa ekologisessa tilassa. Merkittävin vesistöjä uhkaava tekijä on lisääntyneen ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen, joka on nähtävissä mm. leväkukintojen ja vesikasvien runsastumisena, veden samentumisena sekä kalaston ja linnuston muutoksina. Valonia toimii maakunnallisena vesiensuojelun asiantuntijana. Hanke- ja neuvontatoiminnalla pyritään edistämään vesien hyvän tilan saavuttamistä ja säilymistä Varsinais-Suomen vesistöissä. 

Valonian vesiensuojelutoiminta

Valonian vesiensuojelutyössä suunnittelemme ja toteutamme erilaisia vesiensuojeluhankkeita paikallisista tarpeista lähtien. Tavoitteena on täydentää kuntien ja paikallisten vesiensuojelutoimijoiden asiantuntemusta ja tuoda lisäresursseja toimintaan. 

Kuntayhteistyö

Tarjoamme rahoittajakunnille vesiensuojelupalveluita. Neuvomme Varsinais-Suomen alueen yhdistyksiä ja muita paikkallistoimijoita käytännön työssä ja suojelutoimien hankkeistamisessa. Tarjoamme sekä maksuttomia peruspalveluita että maksullisia ostopalveluita. Lisätietoa Valonian vesiensuojelutoiminnasta vesiensuojelun neuvonta ja vesistöjen kunnostus -sivuilla.

Vuonna 2019 Valonian vesiyhteistyön kunnat ovat: Aura, Kaarina, Koski TL, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Tarjoamme neuvontapalveluita myyntipalveluina myös muille Varsinais-Suomen kunnille ja organisaatioille.

Ota yhteyttä vesiasiantuntijoihimme:

Jarkko Leka

 • vesiensuojeluyhteistyö Varsinais-Suomen kuntien kanssa
 • vesistö- ja valuma-aluekunnostukset, järvikunnostukset, vesikasvit
 • koulujen lähivesitoiminta ja vesikoulut
 • haja-asutuksen jätevesineuvonta

Janne Tolonen

 • virtavesikunnostukset, vesistö- ja valuma-aluekunnostukset
 • kalatalous, vaelluskalat, kalataloudellliset kunnostukset
 • pienvedet

Katariina Yli-Heikkilä

 • haja-asutuksen jätevesineuvonta
 • vesihuolto
 • maa- ja metsätalouden vesiensuojelu
 • hulevedet

 Jussi Aaltonen

 • Virtavedet, virtavesikunnostukset
 • Kalatalous, vaelluskalat, kalataloudellliset kunnostukset

Lisätiedot

Vesiensuojelua ohjaavat asiakirjat (Ympäristöministeriö)

Vesien ja merenhoidon lainsäädäntö (Ympäristöministeriö)