Ajankohtaista

Osallistu

Maatalous ja vesiensuojelu -tilaisuus Taivassalossa 20.11.2019, 17:30   Ketarsalmen Kievari
Vesiyhdistyksen hajavesihuoltoseminaari Helsingissä 09.12.2019, 10:00   Säätytalo

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Biolan kaivopuhdistamo

Kiinteistön kuvaus: Maskun Lemussa sijaitsevalla kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, missä asuu viisi henkilöä. Kiinteistön vesimittarin mukaan vedenkulutus on 100 l/as*d. Kiinteistön vedenhankinta tapahtuu kunnan vesijohtoverkosta. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistusvaatimukset.

Järjestelmän kuvaus: Kaivopuhdistamoon johdetaan kiinteistön kaikki jätevedet. Puhdistamo on asennettu vuoden 2006 lopussa vanhoihin saostuskaivoihin, jotka on muutettu näin ollen biologis-kemialliseksi pienpuhdistamoksi. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan avo-ojaan.

Järjestelmän toiminta: Kaivopuhdistamo on toiminut hyvin tai erittäin hyvin. Eloperäisen aineen (BOD7) ja typen osalta keskimääräiset puhdistustulokset täyttävät pilaantumiselle herkkien alueiden ohjeelliset puhdistusvaatimukset eli perustasoa tiukemmat vaatimukset. Ainoastaan vuosina 2015-16 puhdistamon fosforinpoistossa on ollut ongelmia ja typenpoistoteho on jäänyt perustason alapuolelle kolmella näytteenottokerralla vuosina 2017-18.

Taulukko 1. Kaivopuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Masku. Ensimmäisellä rivillä suluissa olevat luvut ovat kyseisen kohteen puhdistusvaatimukset (%).

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
24.9.19 98 9,4 76 5,3 36 89
28.5.19 99 3 70 6,6 96 5
18.2.19 95 25 70 6,6 44 78
15.10.18 68 160 95 1,1 0 140
26.6.18 97 13 96 0,94 38 87
14.3.18 94 28 87 2,8 39 86
12.12.17 87 63 97 0,7 21 110
26.9.17 92 41 92 1,8 21 110
9.5.17 99 3 68 7 54 65
13.12.16 99 3 14 19 49 72
5.7.16 99 3 45 12 39 86
2.2.16 99 3 66 7,4 39 86
1.12.15 99 3,3 0 25 39 86
20.5.15 99 6,8 23 17 45 77
14.4.15 99 4,1 18 18 49 71
1.12.14 90 51 86 3,1 47 74
16.9.14 96 18 84 3,6 56 62
18.8.14 99 7,2 79 4,6 49 71
18.12.13 99 3 69 6,9 54 65
21.10.13 99 3 76 5,3 54 65
25.9.13 99 3 77 5,1 36 90
25.3.13 95 27 89 2,4 47 74
17.12.12 99 3 80 4,5 37 88
29.8.12 99 5 76 5,2 56 61
26.6.12 99 3 80 4,3 74 36
24.5.12 96 18 80 4,3 68 45
8.12.11 94 30 87 2,8 54 65
8.11.11 99 4,2 85 3,4 34 93
19.10.11 99 3 85 3,2 46 75
19.5.11 99 3 80 4,3 59 57
4.10.10 99 3 81 4,2 51 68
10.8.10 99 3 93 1,6 26 103
29.3.10 99 3 99 0,23 85 21
22.2.10 99 7,5 99 0,14 56 61
12.10.09 99 6,4 97 0,65 61 55
17.8.09 98 9 89 2,4 69 44
18.5.09 98 8,2 98 0,54 52 67
19.1.09 96 18 98 0,52 45 77
18.11.08 99 5,3 99 0,32 46 75
22.9.08 97 15 97 0,71 39 86
16.6.08 99 4 97 0,59 50 70
18.3.08 99 7,2 98 0,55 39 86
22.1.08 100 2,4 99 0,17 39 86
13.8.07 94 29 93 1,5 14 120
24.4.07 98 10 98 0,44 59 57
26.2.07 98 9,8 89 2,4 63 52
16.1.07 99 4,9 96 0,96 41 83
keskiarvo 97   80   47  

 

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Biolan Kaivopuhdistamo

Kiinteistön kuvaus: Nousiaisissa sijaitsevalla kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, jossa asuu kaksi henkilöä. Kiinteistön vesimittarin mukaan vedenkulutus on 101 l/as*d. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistusvaatimukset.

Järjestelmän kuvaus: Kaivopuhdistamoon johdetaan kiinteistön kaikki jätevedet. Puhdistamo on asennettu helmikuun 2007 lopussa vanhoihin saostuskaivoihin, jotka on muutettu näin ollen biologis-kemialliseksi pienpuhdistamoksi. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan avo-ojaan.

Järjestelmän toiminta: Kaivopuhdistamo on toiminut kohtalaisesti. Vuosina 2013–2018 puhdistamon fosforinpoistotehossa on ollut ongelmia. Myös typenpoistotehossa on ollut välillä ongelmia, mutta keskimäärin puhdistamo on poistanut typpeä erittäin hyvin. Puhdistamon orgaanisen aineen (BOD7ATU) poistotehokkuus on ollut erittäin hyvä.

Taulukko 2. Kaivopuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Nousiainen. Ensimmäisellä rivillä suluissa olevat luvut ovat kyseisen kohteen puhdistusvaatimukset (%).

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
 24.9.19  99  0 180   39 85 
28.5.19 99 4,9 40 13 94 9
18.2.19 99 3 74 5,7 52 66
15.10.18 99 5,5 50 11 38 86
28.8.18 99 3 67 7,2 33 93
26.6.18 97 16 0 23 48 72
12.12.17 97 16 60 8,7 36 89
 26.9.17 98 8,9 17 18 31 95
9.5.17 99 6,3 89 2,4 57 60
13.12.16 97 15 0 28 31 95
5.7.16 99 6,7 56 9,6 37 88
16.5.16 98 8,7 61 8,4 28 100
1.12.15 99 3 36 14 31 96
20.5.15 99 4,6 78 4,8 70 42
14.4.15 96 21 0 40 43 79
1.12.14 93 37 31 15 30 97
16.9.14 95 27 0 41 21 110
18.8.14 92 42 0 35 38 86
18.12.13 95 27 31 15 29 98
26.11.13 99 3 0 37 13 120
21.10.13 99 3 64 7,8 37 88
25.3.13 82 87 0 23 6 130
17.12.12 99 6,1 96 0,86 13 120
29.8.12 99 3 40 13 34 92
26.6.12 99 3 54 10 31 95
24.5.12 99 3 56 9,6 54 64
8.12.11 98 8,2 75 5,4 55 62
17.8.11 99 7,2 86 3,1 60 56
19.5.11 99 3 81 4,2 37 88
11.1.11 99 4,5 92 1,8 28 100
4.10.10 99 6,5 89 2,4 78 31
10.8.10 99 3,6 88 2,6 43 79
29.3.10 99 5,3 84 3,4 55 62
22.2.10 99 4,9 90 2,2 55 62
12.10.09 100 1 84 3,5 42 81
17.8.09 100 1,3 83 3,8 55 63
18.5.09 98 12 79 4,5 58 58
19.1.09 99 4,1 79 4,6 42 81
18.11.08 99 3 84 3,4 53 65
22.9.08 100 2,3 84 3,5 55 62
16.6.08 98 9,1 81 4,1 49 71
18.3.08 99 2,6 92 1,7 56 61
22.1.08 100 2,2 93 1,6 46 75
12.11.07 99 3 99 0,3 47 74
17.9.07 100 1,6 81 4,2 44 78
10.7.07 100 1,5 90 2,1 41 82
keskiarvo 98   60   79  

 

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – RAITA PA Kaivo Sa

Järjestelmän kuvaus: Vanha saostussäiliöjärjestelmä on saneerattu biologis-kemialliseksi puhdistamoksi. Jätevesijärjestemään johdetaan yhden kiinteistön jätevedet.

Toiminnan kuvaus: Arvio toiminnasta tulee useamman näytteenottokerran jälkeen.

Taulukko 3. PA Kaivo Sa:n puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
29.9.11 79 86 0 31 21 92
4.4.2011 84 67 0 34 14 100
3.11.10 79 88 80 3,7 67 39
21.6.10 98 6,4 79 3,9 25 88
keskiarvo 85   40   32