Ajankohtaista

Osallistu

Maatalous ja vesiensuojelu -tilaisuus Taivassalossa 20.11.2019, 17:30   Ketarsalmen Kievari
Vesiyhdistyksen hajavesihuoltoseminaari Helsingissä 09.12.2019, 10:00   Säätytalo

Trio -puhdistamo, Masku

Trio -puhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön kaikki jätevedet. Kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, jossa asuu 5 henkilöä. Puhdistamo on otettu käyttöön marraskuussa 2009. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan avo-ojaan.

Kiinteistön vedenkulutus on 92 l/as*d vesimittarin mukaan.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 1. Trio -puhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l).

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
18.12.13 99 3 77 5,4 38 94
21.10.13 99 4,2 71 7 34 100
25.9.13 99 3,3 83 4,1 47 81
25.3.13 99 3 62 9,1 42 88
17.12.12 99 3 84 3,8 59 63
29.8.12 99 3 76 5,8 67 50
26.6.12 78 120 92 1,9 28 110
24.5.12 99 3,2 96 0,9 55 69
12.3.12 99 3 99 0,2 57 66
8.12.11 99 7,6 75 *) 5,9 *) 55 68
17.8.11 98 11 77 5,4 65 54
19.5.11 99 3 87 3,0 48 79
11.1.11 99 3 99 0,3 68 48
4.10.10 99 3 82 4,4 47 81
10.8.10 98 8,9 87 3,2 83 26
1.6.10 99 3,3 95 1,2 59 63
29.3.10 98 10 88 2,9 52 73
22.2.10 98 12 97 0,6 54 70
keskiarvo 97,6   84,8   53,2  

*) laitevalmistajan ilmoitus: fosforinsaostusyksikön pumppu ei ole toiminut näytteenoton aikoihin.

 

Suotis, Paimio

Biolan Suotikseen johdetaan yhden kompostikäymälän suotonesteet. Suotis on tarkoitettu kuivakäymälässä syntyvän suotonesteen käsittelyyn. Suotiksen toiminta perustuu fysikaaliseen, kemialliseen ja biologiseen suodattumiseen ja se sisältää 3 erilaista suodatinmassaa. Kompostikäymälää käyttää kaksi henkilöä kesäaikaan. Puhdistamo on asennettu ja otettu käyttöön kesällä 2009.

Näytteenottotuloksissa on tarkasteltu vain kompostikäymälästä tulevaa suotonestettä. Kiinteistöllä syntyvän suotonesteen on oletettu olevan hajajätevesiasetuksessa esitettyjen kuormituslukujen mukaista. Osa päästöistä sitoutuu kompostikäymälässä. Suotonestettä oletataan kertyvän 0,67 l/as*vrk (lähteenä Työtehoseura ja Joensuun yliopisto – suotonesteen maksimi muodostumismäärä vuorokaudessa henkilöä kohti).

Toiminta: Suotis on toiminut hyvin. 10.11.10 otetun näytteen pH 8,7 (alentunut) ja näytteessä esiintyi enterokokkeja (ulosteperäisiä bakteereita).

Taulukko 4. Kompostikäymälän ja Suotiksen puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l).

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
Bakteerit*
29.9.11 - - 100 7,1 94 1200 1
21.6.11 100 67 100 12 97 510 340
10.11.10 100 6,6 100 1 92 1600 370
21.6.10 100 48 100 11 94 1200 0
17.11.09 100 63 99 19 95 1000 <10
14.9.09 100 32 97 79 91 1700 <10
18.8.09 99 340 100 6,1 92 1500 <10
7.7.09 94 1700 100 2,1 96 720 <10
keskiarvo 99,0   99,4   93,9    

* Lämpökest. kolif. bakt. 44°C, 21.6.10 lähtien enterokokit.