Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Kahden talouden pienpuhdistamo –  Bio-PP

Kiinteistöjen kuvaus: Kaksi eri taloutta pohjavesialueen laidalla. Kiinteistöjen vedenkäyttömäärän oletetaan olevan 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Pienpuhdistamoon johdetaan kahden talouden jätevedet. Puhdistetut jätevedet johdetaan umpiputkella pohjavesialueen rajan ulkopuolella kulkevaan ojaan.

Kiinteistöjen pienpuhdistamona toimii Teoplast Oy:n BIO-PP 10 -pienpuhdistamo. Puhdistamo on varustettu fosforin- ja typenpoistolla sekä lietteen keräimellä. Jätevesi kulkee puhdistamossa olevan saostuskaivon kautta biologiseen osaan ja selkeytykseen. Laite asennettiin 17.11.2005 ja se on otettu käyttöön huhtikuussa 2006. Puhdistamon on asentanut VKL Monitoimi Oy yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa.

Näytteet otetaan vain laitteesta lähtevästä vedestä. Laitteen poistoputkeen on ennen purkua rakennettu Ø 300 mm sakkapesällinen näytteenottokaivo.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamosta tyhjennetään lietettä suositusta harvemmin, jolloin lietteen suuri määrä vaikuttaa puhdistustuloksiin negatiivisesti. Fosforinpoistotehokkuus on laskenut, koska puhdistamon viimeinen säiliöosa on jäänyt aina tyhjentämättä kesään 2008 asti, minkä takia fosforia on saostunut puhdistamoon liikaa ja karannut eteenpäin.

Taulukko 1. Bio-PP:n puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Kovala.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
17.2.09 83 71 0 22 20 93
20.10.08 88 48 47 9,8 25 88
25.8.08 98 7,2 67 6 25 88
19.5.08 93 31 48 9,6 36 75
11.2.07 93 31 45 10 33 78
10.12.07 92 33 24 14 17 97
14.8.07 85 63 0 23 38 72
26.3.07 84 66 45 10 33 78
15.1.08 54 190 45 72 33 180
28.11.06 94 24 29 13 61 46
7.11.06 89 46 40 11 57 50
9.10.06 85 63 46 9,9 42 68
keskiarvo 86,5   36,3   35