Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus –  In-Drän biosuodatin 5 ja fosforinpoistoannostelija

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Maskussa ja siellä asuu 4 henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on vuonna 2018 ilmoitettu 62 l/as*d (vesimittarin mukainen kulutuslukema). Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistustasovaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Jätevesijärjestelmäksi valittiin In-Drän biosuodatin 5 -biologinen pienpuhdistamo. Järjestelmä on asennettu ja otettu käyttöön talvella 2016. Järjestelmään asennettin jälkikäteen loppuvuodesta 2017 FosFighter fosforinpoistoannostelija.

Järjestelmän toiminta: Järjestelmän toimivuusseuranta aloitettiin joulukuussa 2017, jolloin fosforinpoistoannostelija oli asenettu ja käytössä. Järjestelmä on toiminut keskimäärin hyvin. Järjestelmän eloperäisen aineen ja typen poistotehokkuudet ovat olleet erittäin hyvät. Puhdistamon keskimääräinen fosforinpoistoteho on jäänyt hieman perustason puhdistusvaatimuksen (70 %) alapuolelle.

Taulukko 1. In-Drän biosuodattimen ja fosforinpoistoannostelijan puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummennetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
13.8-19 98 19 83 5,9 63 83
28.5.19 88 97 69 11 94 14
18.2.19 42 470 41 21 82 41
15.10.18 96 33 55 13 63 84
28.9.18 96 33 58 14 51 110
26.6.18 98 17 92 3 88 28
12.12.17 92 61 87 4,5 90 23
keskiarvo 87   69   76  

 

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus –  In-Drän biosuodatin 5 ja fosforinpoistoannostelija

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Maskussa. Kiinteistöllä, jossa asuu 4 henkilöä, saneerattiin jätevesijärjestelmä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on vuonna 2011 ilmoitettu  87 l/as*d vesimittarin mukaan. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistustasovaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Jätevesijärjestelmäksi valittiin In-Drän biosuodatin 5 -biologinen pienpuhdistamo, jonka jälkeen jätevedet kulkevat fosforinpoistokaivon kautta maastoon. Järjestelmä on asennettu ja otettu käyttöön kesällä 2009. Kesällä 2011 fosforin poistojärjestelmä muutettiin. Nyt järjestelmässä toimii yleisempi fosforinpoistoannostelija. Puhdistamon perässä on kokoomakaivo, josta näytteet otetaan.

Järjestelmän toiminta: 12.10.09 otetussa näytteessä fosforinpoistomassaa on lähtenyt karkaamaan nostaen kokonaisfosforipitoisuutta. Massa on vaihdettu uuteen loppuvuodesta 2009. Fosforinpoistomassa on hapenpuutteesta mennyt hapettomaan tilaan ja fosforinpoisto-osan hapensaantia on tehostettu huhtikuussa 2010. Fosforinpoistoannostelija asennettu kesäkuussa 2011(taulukko 1a.).

Taulukko 1a. In-Drän biosuodattimen ja fosforinpoistoannostelijan puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummennetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
18.12.13  69 150 43 12 3 130
26.11.13 56 210 38 13 0 140
17.12.12 93 39 80 5 39 98
29.8.12 93 40 81 4,9 49 82
26.6.12 92 48 76 6,1 52 77
24.5.12 91 51 85 3,9 50 80
8.11.11 94 36 87 3,3 53 76
19.10.11 *) 98 10 77 *) 5,9 68 51
17.8.11 99 6,5 94 1,5 92 13
keskiarvo 90   73   45  

*) kiinteistönomistajan kommentti: Fosforinpoistoaine oli päässyt loppumaan.

 

Taulukko 1b. In-Drän biosuodattimen ja fosforinpoistokaivon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummennetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
19.5.11 95 27 53 12 53 76
1.11.11 65 200 85 3,9 32 110
4.10.10 100 3 93 1,8 78 39
10.8.10 99 7,4 83 4,6 75 44
29.3.10 85 91 60 11 49 89
22.2.10 97 17 95 1,4 45 96
12.10.09 99 8,7 84 4,4 85 27
17.8.09 98 15 99 0,27 61 69
keskiarvo 93   82   60  

 

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Biorock

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Lemussa. Kiinteistössä asuu neljä henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 litraa asukasta kohden vuorokaudessa. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistustasovaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Puhdistamoon johdetaan kaikki jätevedet ja puhdistetut jätevedet johdetaan näytteenottokaivon ja pumppukaivon kautta avo-ojaan. Laite asennettiin vuoden vaihteessa 2008-2009 ja se otettiin käyttöön heti asennuksen jälkeen. Laitteen asennuksen suoritti Putki-Parainen Oy. Pienpuhdistamo on biologinen, joka on tehostettu fosforinpoistolla kesäkuussa 2009. Puhdistamo koostuu saostussäiliöistä ja erillisestä biologisesta pienpuhdistamosta. Mikrobit kasvavat biofilminä suodinaineen pinnalla (filter bags).  

Toiminta: Puhdistamon perään on asennettu fosforinpoistokaivo kesäkuussa 2009. 12.10.2009 otetussa näytteessä fosforinpoistomassaa on lähtenyt karkaamaan, mikä on nostanut kokonaisfosforipitoisuutta. Massa on vaihdettu uuteen kokeilumassaan alkuvuodesta 2010.

Taulukko 2. Tulossa: Biorockin puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l).Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummennetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
4.10.10 87 55 60 7,3 63 43
12.10.09 93 29 0 26 84 19
17.8.09 97 14 97 0,6 73 31
keskiarvo* 92,3   52,3   73,3  
18.5.09 96 17 0 19 6 110
12.5.09 94 24 0 20 6 110
19.1.09 74 110 24 14 6 110
keskiarvo 88   8   6  

* Fosforinpoistokaivon asentamisen jälkeiset keskiarvot

 

Kesäasunnon jätevesien puhdistus – RAITA biologinen puhdistamo HS0,6

Kiinteistön kuvaus: Kesäasunto Naantalissa. Kyseessä on yhden perheen, jossa asuu 2 henkilöä, osa-aikaisessa käytössä oleva kesäasunto. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on arvioitu 80 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: HS0,6 -puhdistamoon johdetaan jätevesiä mm. kesäkeittiöstä, jossa on mm. astianpesukone sekä ravinteidenpoisto -yksikön kautta kulkenutta vesikäymälästä peräisin olevaa eroteltua virtsaa sekä suihkuvesiä.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut kohtalaisesti. Puhdistamo on poistanut eloperäistä ainesta (BOD7) ja typpeä erittäin hyvin. Puhdistamon fosforinpoistoteho on jäänyt yhtä näytteenottokertaa lukuun ottamatta vaatimustason alapuolelle.

Taulukko 3. HS0,6 biologisen pienpuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummennetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu
% (86)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (79)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (33)
N(kok)
mg/l
13.9.10 98 8,1 59 8,3 79 33
21.6.10 98 10 35 13 67 51
10.5.10 97 13 66 6,9 67 51
16.11.09 97 11 25 15 36 100
18.8.09 97 15 15 17 49 79
29.6.09 99 6,1 93 1,5 90 16
keskiarvo 98   49   65  

 

Kesäkeittiön jätevesien puhdistus – Raita BioBox

Kiinteistön kuvaus: Tarkkailukohteeseen johdetaan kesäkeittiön jätevedet. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on arvioitu 80 l/as*d. Kohde sijaitsee ranta-alueella ja siellä on voimassa pilaantumiselle herkkien alueiden puhdistusvaatimukset.

Järjestelmän kuvaus: Biobox biologinen pienpuhdistamo on tarkoitettu vähäisille jätevesimäärille, jotka koostuvat pesuvesistä.    

Toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin..

Taulukko 4. BioBox biologisen pienpuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummennetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu
% (83)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (17)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
13.9.10 98 9,3 70 1,5 22 9,7
21.6.10 98 7,2 80 0,98 74 3,3
14.9.09 93 25 50 2,5 25 9,4
keskiarvo 96,3   66,7   40,3