Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Clewer 800 S

Kiinteistön kuvaus: Kaarinassa sijaitsevan kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistusvaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Clewer 800 S

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut keskimäärin kohtalaisesti. Eloperäistä ainesta (BOD7) ja typpeä puhdistamo on poistanut erittäin hyvin. Puhdistamon fosforinpoistoteho on jäänyt perustason vaatimuksen alapuolella loka- ja marraskuussa 2013.

Taulukko 1. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu % 80 %
 BOD7atu mg/l   P(kok) % 70 %
P(kok) mg/l   N(kok) % 30 %
N(kok) mg/l
26.11.2013 99 4,9 40 11 73 32
21.10.2013 93 29 13 16 84 19
28.5.2013 95 21 85 2,7 87 15
25.3.2013 95 22 80 3,6 79 24
Keskiarvo 95,5   54,5   80,75  

 

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Clewer 800 S

Kiinteistön kuvaus: Perniössä sijaitsevassa kiinteistössä asuu neljä henkilöä ja keskimääräinen vedenkulutus on noin 200 l/as*d (arvio helmikuussa 2012). Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistusvaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Clewer 800 S

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin.

Taulukko 2. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu % (80)  BOD7atu mg/l   P(kok) % (70) P(kok) mg/l   N(kok) % (30) N(kok) mg/l
23.1.2012 91 23 96 0,42 74 18
9.11.2011 96 11 75 2,7 53 33
29.9.2011 97 12 62 6,9 90 12
21.7.2011 96 15 56 8,1 87 15
keskiarvo 96,5   72   76