Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Green Pack Sako Plus 1

Kiinteistön kuvaus: Paimiossa sijaitsevalla kiinteistöllä päädyttiin biologis-kemialliseen pienpuhdistamoon, koska pienikokoisen puhdistamon asentaminen oli helppoa taloa ympäröivää puustoa säästäen. Laite ei vaatinut paljoa korkeuseroa melko matalaan purkuojaan. Kiinteistön vedenkäyttömäärä on vesimittarin mukaan 80 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Pienpuhdistamoksi valittiin Green Rock Oy:n biologis-kemiallinen Green Pack Sako Plus 1. Puhdistamo asennettiin syksyllä 2004. Kiinteistönomistaja asensi puhdistamon itse. Laitteen käyttöönotto viivästyi kunnan vesijohdon asennustyön takia. Puhdistamo otettiin käyttöön toukokuussa 2005. Näytteet on otettu puhdistamon perään asennetusta sakkapesällisestä sekä tulo- että lähtöputken porrastuksella varustetusta näytteenottokaivosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on poistanut riittävästi typpeä. Kokonaisfosforipitoisuus on ylittänyt raja-arvon kaikissa näytteissä.

Taulukko 1. Green Pack Sako 1 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
15.12.08 97 17 0 31 28 130
19.5.08 46 340 38 17 14 150
11.2.08 74 160 70 8,2 61 68
10.12.07 65 220 60 11 31 120
11.9.07 95 32 61 11 63 67
28.5.07 97 19 69 8,8 65 62
26.3.07 91 57 66 9,6 69 55
28.11.06 95 29 57 12 63 66
9.10.06 88 78 18 23 39 110
14.8.06 98 15 29 20 22 140
28.6.06 96 24 8 26 39 110
24.4.06 96 23 15 24 39 110
keskiarvo 86,5   40,9   44,4  

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Tämän vuoden 3 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 93,7 %, P(kok) = 76,3 %, N(kok) = 56,3 %.

 

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Green Pack pienpuhdistamo

Kiinteistön ja järjestelmän kuvaus: Paraisilla sijaitsevan kiinteistön omistaja halusi säilyttää taloa ympäröivän luonnon mahdollisimman koskemattomana, minkä takia päädyttiin Green Rock Oy:n Green Pack-pienpuhdistamoon, jonne johdettiin saostussäiliössä esikäsitelty jätevedet. Puhdistetut jätevedet imeytetään kivipesäkkeen avulla maahan. Puhdistamon heikon toiminnan vuoksi järjestelmään paranneltiin aluksi Ekoteko-fosforinsaostuskemikaalipaloilla ja niiden tehottomuuden takia myöhemmin Ekotekobox -fosforinsaostuslaitteella. Suomen LVI-Tukusta hankittu pienpuhdistamo ja JL-FIBER Oy:stä hankittu saostussäiliö asennettiin paikalleen vuonna 2000. Asennuksen suoritti pääasiassa kiinteistönomistaja itse Louhintaliike Timo Mäkelän Oy:n ja Kiinteistökaivuu Oy:n avustuksella. Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2003.

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d. Näytteet on otettu sakkapesällä varustetusta näytteenottokaivosta.

Järjestelmän toiminta: Kiinteistön omistaja käytti vessanpyttyyn asennettavia Green Rock Oy:n Ekoteko-kemikalointipaloja. Hänen kokemuksensa mukaan Ekoteko-kemikalointipalat kuluivat liian nopeasti ja niiden käyttö on sen vuoksi jäänyt vähäiseksi. Green Rock Oy toimitti uusia kemikalointipaloja kiinteistölle. Huonojen puhdistustulosten takia kävimme yhdessä Green Rock Oy:n edustajan kanssa tutustumassa kohteeseen. Tarkastuskäynnin yhteydessä suositeltiin kemikalointipalojen säännöllistä käyttöä sekä tuuletusputken päässä olevan tuuletushatun vaihtamista 90-asteisiin kulmiin. Edelleen huonojen puhdistustulosten takia kohteeseen sovittiin uusi tarkistuskäynti. Tuuletuksen toimivuus tarkastettiin savupanoksen avulla ja totesimme sen toimivaksi. Ilma kulki ongelmitta puhdistamolle tulevasta putkesta aina talon katolle ulottuvaan tuuletusputkeen asti. Itse puhdistamon läpi ilma ei kulkenut joten puhdistamon oletettiin olevan tukossa. Green Rock Oy lupasi toimittaa uudet villat ja tehdä villojen vaihdon lähiaikoina. Sovittiin Ekoteko Box- fosforinpoistoyksikön käyttöönotosta. Laitevalmistaja teki lupaamansa huoltotyöt vasta neljän kuukauden jälkeen. Tämän takia puhdistamo oli poissa näytteenotosta noin puoli vuotta. Huollon yhteydessä todettiin, että villojen alakannattimet olivat romahtaneet ja estäneet tuuletuksen toiminnan. Puhdistamo on toimenpiteiden jälkeen toiminut kohtalaisesti.

Taulukko 2. Green Pack pienpuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
29.5.07 78 92 35 12 42 68
16.1.07 52 200 51 8,9 18 96
7.11.06 88 52 96 0,75 48 61
11.9.06 94 25 95 0,83 44 65
25.7.06 91 39 91 1,7 55 53
26.5.06 90 42 93 1,2 30 82
keskiarvo 82,2   76,8   39,5  

Vuosina 2003-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 13 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 85,8 %, P(kok) = 43,8 %, N(kok) = 40,8 %