Ajankohtaista

Osallistu

Jätevesi-info Perniössä 30.03.2019, 13:00   Vihiniemen kylätalo, Perniö, Salo
Jätevesineuvontaa Laitilan Energiapäivillä 13.04.2019, 10:00   Laitilan jäähalli

Kosken Tl ja Marttilan kuntien yhteinen jätevesi-ilta järjestettiin keskiviikkona 19.9.2018. Tilaisuus oli avoin kaikille Kosken Tl ja Marttilan kuntien haja-asutusalueen asukkaille ja mökkiläisille. Tilaisuudessa Valonian jätevesineuvoja kävi läpi ajankohtaisen haja-asutusalueen jätevesien käsittelyyn liittyvän lainsäädännön sekä erilaisia kiinteistökohtaisia jäteveden käsittelymenetelmiä. Paikalla olivat myös Kosken Tl ja Marttilan kuntien edustajat kertomassa kuntakohtaisista ympäristönsuojelumääräyksistä sekä liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi käytiin läpi viemäröinnin nykytilanne ja suunnitelmat sekä Grundfosin edustaja kertoi kiinteistökohtaisista jätevedenpumppaamoista, niiden asentamisesta, käytöstä ja huollosta. Kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille!

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kosken Tl ja Marttilan kunnat, Grundfos sekä Valonian Haja-asutuksen jätevedet kuriin neuvonnalla -hanke.

Esitykset

Jätevesilainsäädäntö ja jätevesien käsittely haja-asutusalueella, Katariina Yli-Heikkilä vesiasiantuntija

Kosken ja Marttilan kuntien ympäristönsuojelumääräykset, Jonna Hostikka ympäristönsuojelutarkastaja

Liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, Jonna Hostikka ympäristönsuojelutarkastaja

Kosken Tl ja Marttilan kunnan esitys paineviemäröintiin liittymisestä, Mikko Salmi tekninen johtaja Kosken Tl kunta ja Kirsi Halkola tekninen johtaja Marttilan kunta

 

Muuta tietoa

Haja-asutusalueen paineviemäröinti Koskella

Marttilan kunnan vesihuoltolaitoksen nettisivut