Huolestuttaako lähivesistösi tola? Mitä vesiensuojelun eteen voisi itse tehdä?VKV logo eivalkoistaympyraa

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto kokoaa yhteen alueen vapaaehtoistoimijoita, asiantuntijatietoa ja materiaalia. Tavoitteena on luoda aktiivinen verkosto, jonka kautta vapaaehtoistoimijat ja yhdistykset löytävät toisensa ja voivat jakaa kokemuksiaan ja tietoa vesiensuojeluun liittyen. Tälle sivustolle kootaan tietoa verkoston uutisista, tapahtumista ja materiaaleista. Työ on vielä alkuvaiheessa, joten älä epäröi lähteä mukaan!

Liity mukaan vesistökunnostusverkoston postituslistalle!

Varsinais-Suomen vesistökunnostajat -ryhmä Facebookissa

Hanke apuna verkostotyön käynnistämisessä

Valonia/Varsinais-Suomen liitto on saanut verkoston käynnistämistä varten hankerahoituksen syksystä 2018 alkaen. Hankekumppanina on Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesiyksikön kanssa. Hanke käynnistyi 3.9.2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Kokonaisbudjetti on noin 100 000 euroa, josta ympäristöministeriön rahoitus kattaa lähes 75 000 euroa. Saaristomeren Suojelurahasto tukee hanketta myöntämällään avustuksella.

Hanke tukee osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta. Vesien- ja merenhoidon kärkihankkeissa edistetään Suomen tavoitetta saavuttaa vesien ja meren hyvä tila. Hankeissa pyritään erityisesti vähentämään ravinteiden ja haitallisten aineiden päästöjä Itämereen, sisävesiin ja pohjavesiin. Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston sekä muiden alueellisten verkostojen: Verkoistoilla tehoa vesienhoitoon (alkanut tammikuussa 2019), VYYHTI II, Vesiviestillä vaikuttavuutta ja Vesiensuojelu 4K (kuormitus kuriin konkreettisin keinoin).

Verkostotyö toteuttaa myös Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimenpiteiden toteutumista ja liittyy siltä osin myös maakunnan kumppanuusfoorumin toimintaan.

 

Hankekumppanit ja rahoittajat:

 valonia logo         Lsvsy logo ja tekstiCMYK         Hallituksen kärkihanke logo fi lila RGB           saaristomeren suojelurahasto 

Neuvontapuhelin ja facebook-ryhmä

Valonian vesiasiantuntijat neuvovat vesiensuojelu- ja vesistökunnostusasioissa puhelimitse arkisin klo 9–16. Järviä ja merenlahtia koskevissa asioissa voit soittaa Jarkko Leka p. 040 197 2265 ja virtavesiä koskevissa asioissa Janne Toloselle p. 050 518 7755. Valonian virtavesikunnostustyöt alkoivat vuonna 2014 purokunnostushankkeella, jonka jälkeen on vuosittain jatkettu virtavesien kunnostuksia, selvityksiä, kalastoseurantoja ja virtavesien tilaa edistävää verkostotoimintaa hankerahoituksella.

Valonia ylläpitää Varsinais-Suomen vesistökunnostajat facebook ryhmää, joka on yhteydenpito- ja keskusteluryhmä kaikille vesistöistä ja vesistökunnostuksista kiinnostuneille.

Vesiensuojelun teemaillat

Valonian vesiasiantuntijoita voi pyytää puhumaan vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin liittyvissä asioissa esimerkiksi suojeluyhdistysten vuosikokouksiin tai vastaaviin yleisötilaisuuksiin. Tilaisuuden esitysten aiheet sovitaan tapauskohtaisesti.

Menneet tapahtumat:

Sauvon vesiensuojeluilta 25.9.2018, Huuhka Oy, Korpelantie 229, Sauvo; linkki esitykseen Valuma-alue- ja vesistökunnostukset

Alueellinen vesistöinfo Taivassalossa 8.11.2018

 

Tulevat tapahtumat:

Taajametsätilaisuus Liedon kunnan valtuustosalissa 14.2.2019 klo 12-15.30: Kuntien taajamametsien luonnonhoito, virkistyskäyttö ja metsätalous. Tilaisuudessa käsitellään mm. pienvesien suojelua ja vesiensuojelun huomioimista metsien hoidossa. Tilaisuuden yhtenä tavoitteena on kunta-, metsä- ja vesiensuojelutoimijoiden vuoropuhelu ja verkostoituminen. Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä: Taajamametsätilaisuus_140219

Metsät ja vesiensuojelu -tilaisuus Salon kaupungintalon valtuustosalissa 21.3.2019 klo 16-19.30. Tilaisuudessa tuodaan esiin metsätalouden vesistövaikutuksia ja vesiensuojelukeinoja. Tavoitteena on levittää tietoa ympäristön kannalta kestävästä metsätaloudesta ja luoda keskustelua metsätalouden, luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun yhteensovittamisesta. Tilaisuuden ohjelma tulossa myöhemmin.

 

Lisätiedot

MEDIATIEDOTE 27.9.2018: Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto tähtää yhteistyöhön ja paikallisiin vesiensuojelutoimiin