Vesi

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Uudistuksessa viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevesiremontin määräajaksi ns. herkillä alueilla...

Aurajoen Halistenkoskelta on löytynyt luonnossa syntyneitä taimenen poikasia. Pysyvän ja monipuolisen kalalajiston saamiseksi tarvitaan kalastusrajoitusten lisäksi joen koskialueiden ja purojen...

Valonian virtavesien kunnostushankkeessa parannetaan virtavesien ekologista tilaa käytännön kunnostustoimilla. Kesän 2017 aikana kunnostustöitä tehtiin Paimionjoella yhteistyössä...

Kesän ensimmäiset virtavesikunnostustalkoot pidettiin Paimion Vähäjoella Paimionjoen vesistössä 7.6. Kunnostuksella parannettiin Vähäjoen äärimmäisen uhanalaisen taimenkannan elinympäristöjen tilaa...

Valonian virtavesien kunnostushankkeentulevan kesän yksi tärkeimmistä kohdalueista on Salossa sijaitseva Kiskonjoen vesistö, joka on merkittävin vaelluskalavesistö Varsinais-Suomessa. Kiskonjoen...

Valonian vesiasioiden kuntayhteistyö vuosina 2017–2020 kattaa haja-asutuksen jätevesineuvonnan lisäksi entistä laajemmin vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin liittyviä palveluja. Mukaan...

Virtavesien kunnostushankkeessa toteutettiin vuoden 2016 aikana purokunnostuksia, kalastoselvityksiä ja virtavesien kunnostustarveselvityksiä sekä järjestettiin kunnostustalkoita ja tapahtumia....

Kuva ruovikon niitosta
Oletko huolestunut lähivetesi rantojen umpeenkasvusta tai haittaako liiallinen vesikasvillisuus vesistön virkistyskäyttöä? Hyvin tehdyillä vesikasvien poistoilla voidaan parantaa vesistön...

Valonia järjesti 11.10 Pienvesiseminaarin Someron seurahuoneella ja keräsi alan toimijat yhteen keskustelemaan pienvesien tilasta ja keinoista niiden tilan kohentamiseksi. Pienvedet eli purot,...