Vesi

Valonian vesiasioiden kuntayhteistyö vuosina 2017–2020 kattaa haja-asutuksen jätevesineuvonnan lisäksi entistä laajemmin vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin liittyviä palveluja. Mukaan...

Virtavesien kunnostushankkeessa toteutettiin vuoden 2016 aikana purokunnostuksia, kalastoselvityksiä ja virtavesien kunnostustarveselvityksiä sekä järjestettiin kunnostustalkoita ja tapahtumia....

Kuva ruovikon niitosta
Oletko huolestunut lähivetesi rantojen umpeenkasvusta tai haittaako liiallinen vesikasvillisuus vesistön virkistyskäyttöä? Hyvin tehdyillä vesikasvien poistoilla voidaan parantaa vesistön...

Valonia järjesti 11.10 Pienvesiseminaarin Someron seurahuoneella ja keräsi alan toimijat yhteen keskustelemaan pienvesien tilasta ja keinoista niiden tilan kohentamiseksi. Pienvedet eli purot,...

Vuosina 2017–2020 Valonian yhteistyö Varsinais-Suomen kuntien kanssa laajenee haja-asutuksen jätevesiasioiden lisäksi muihin vesiensuojelun teemoihin. Tulevalla kaudella Valonian tavoitteena on...