Salon kaupungin läpi virtaavassa Uskelanjoessa on käynnissä jäänpidätysrakenteiden ja kalataloudellisten kunnostusten toteutus. Jäänpidätysrakenteiden tavoitteena on Salon kaupungin keskustan tulvariskien vähentäminen ja niitä on toteutettu Yyrönkoskeen, Haukkalankoskeen ja Moisionkoskeen.

Koskialueiden kalataloudellisilla kunnostuksilla parannetaan Uskelanjoen luonnonvaraisen meritaimenkannan luontaisen elinkierron edellytyksiä sekä yleisesti joen ekologista, kalataloudellista ja rakenteellista tilaa. Hankkeessa kunnostetaan Moisionkoski, Haukkalankoski, Lopenkoski ja Lammaskoski-Kaukolankoski, joiden pituus on yhteensä noin 1,5 kilometriä. Koskialueet pyritään ennallistamaan uittoperkauksia edeltäneeseen tilaan. Koskikunnostuksilla on myös merkitystä jäiden pidättämisessä ja jäälauttojen hajottamisessa.

Maakunnan suurin koskikunnostus – moniarvoiset vaikutukset

Meneillään oleva Uskelanjoen koskikunnostus on laajuudessaan Varsinais-Suomen suurin. Kunnostettavaa koskipinta-alaa on tässä hankkeessa yhteensä noin 3,4 hehtaaria. Kunnostuksissa koskialueille lisätään luonnonsoraa vaelluskalojen lisääntymisalueiksi yhteensä 670 kuutiota. Kalataloudellisissa kunnostuksissa käytetään kiviainesta, joka on joen perkauksissa siirretty joen rannoille. Kunnostusten myötä koskialueiden monimuotoisuus kohenee ja koskipinta-ala kasvaa merkittävästi. Koskialueille palautetaan muun muassa pieniä sivu-uomia. Koskien tilaa on aikoinaan muokattu huomattavasti muun muassa tukinuittoa ja myllytoimintaa varten.

Jäänpidätysrakenteiden ja koskien kunnostuksella on moniarvoisia vaikutuksia. Koskien ennallistaminen on vesienhoidollinen toimenpide ja parantaa joen ekologista tilaa sekä virkistyskäyttö- ja maisema-arvoja. Rakennettavat jäänpidätysrakenteet ja koskien kunnostaminen parantavat tulvariskien hallintaa, jonka vaikutus on myös taloudellinen: pahimmillaan Uskelanjoen jääpatojen seurauksena aiheutuvista tulvista aiheutuu Salon keskustaan kymmenien miljoonien eurojen vahingot.

Salonjoen jäänpidätysrakenteiden rakentaminen, kuten hankkeen aiempi suunnitteluvaihe, rahoitetaan Salon kaupungin ja valtion (maa- ja metsätalousministeriön rahoitus) yhteisrahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin miljoona euroa. Valonia on hankkeessa mukana ohjaamassa kalataloudellisia kunnostuksia. Pääurakoitsijana toimii Oteran Oy. Työn tilaajina ovat Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

 

Lisätiedot

Jäävätkö Salon jättitulvat historiaan? Jäiden kulkua hidastetaan kivillä Salonjoessa (YLE 9.7.2019) 

Salonjoen jäänpidätysrakenteiden rakennustyöt käynnistyneet Perttelin Yyrönkoskella (ELY-keskuksen tiedote 2018)