Valonia tarjoaa tänäkin kesänä kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Neuvontakäynnit kohdistuvat ensisijaisesti ranta- ja pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Näillä alueilla jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä. 

Puolueeton jätevesineuvoja arvioi uudistustarvetta

Jätevesien asianmukaisella käsittelyllä lähivesistöt pysyvät puhtaampina, jätevesistä ei aiheudu haittaa kaivoveden laadulle ja asuinympäristön viihtyisyys paranee. Kiinteistökäynnillä puolueeton jätevesineuvoja arvioi olemassa olevan jätevesijärjestelmän riittävyyden ja mahdolliset uudistustarpeet. Neuvontakäynti on kiinteistön omistajalle vapaaehtoinen ja maksuton. Omistajan kanssa keskustellaan kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista, mutta varsinaisia jätevesijärjestelmien suunnitelmia ei tehdä. Neuvontakäynnin tietoja ei luovuteta kunnalle eikä neuvonta sido kiinteistönomistajaa tekemään tarvittavia muutoksia jätevesijärjestelmäänsä. 

Neuvontakäyntejä tehdään kiinteistönomistajien pyynnöstä Valonian vesiyhteistyössä mukana olevien kuntien alueella. Vesiyhteistyökuntia vuonna 2019 ovat Aura, Kaarina, Koski TL, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Jätevesineuvojan voi tavata myös erilaisissa tapahtumissa, joista tiedotetaan Tapahtumat-osiossa. Lisäksi jätevesineuvojan voi kutsua esimerkiksi vesiensuojelu- tai kyläyhdistyksen tilaisuuteen kertomaan jätevesien käsittelystä ja vesiensuojelusta.

Jätevesineuvojan voit kutsua kylään tai kysyä neuvoja sähköisellä lomakkeella.

Neuvontakäyntejä tehdään resurssien puitteissa 31.10.2019 asti. Lisäksi neuvontaa tarjotaan puhelimitse ja sähköpostilla. 

Neuvonnan mahdollistaa Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ely-keskus ympäristöministeriön määrärahoista. Hankkeella edistetään tietoutta jätevesien käsittelyvaatimuksista haja-asutusalueella.

Lisätiedot

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke

Jätevesineuvojat

Reetta Haapasalo

Marika Karulinna