Valonia on saanut rahoituksen virtavesien kunnostustoimintaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselta (valtion harkinnanvaraiset avustukset). Rahoitus mahdollistaa aiempina vuosina aloitetun virtavesien kunnostustoiminnan jatkamisen vuosina 2019–2020. Tulevana kesänä tullaan muun muassa järjestämään virtavesikunnostustalkoita, joihin kaikilla halukkailla on mahdollista osallistua. Kunnostuksia kohdennetaan erityisesti uhanalaisen taimenen esiintymisalueille Salon seudulle.

Kevään ja kesän aikana kartoitetaan virtavesiä, joiden nykytilasta ei ole tietoa. Esimerkiksi Saaristomereen laskevien pienten jokien tilaa ja mahdollisia vaellusesteitä kartoitetaan maastokartoituksilla. Huhtikuussa kartoitukset aloitetaan Piikkiön Hepojoelta, joka on tärkeä joki kevätkutuisille kalalajeille. Loppukesällä ja syksyllä seurataan kunnostettuja kohteita koekalastuksilla ja taimenen kutupaikkatarkkailulla.

Vaellusesteitä poistetaan

Kevään ensimmäisenä kunnostuskohteena on esteenä toimivan tierummun vaihtaminen Perniönjoen sivupurosta toukokuun aikana. Kohteessa jatketaan menestyksekästä yhteistyötä WWF:n kanssa. Lisäksi kevään aikana aloitetaan keskustelut maa- ja vesialueiden omistajien kanssa useassa kohteessa. Tarkoituksena on myös toteuttaa kalatiesuunnittelu Kiskonjoen vesistön Mommolanjoen Mommolankoskeen. Kalatiesuunnitteluun on haettu erillistä rahoitusta.

Tulevan kesän työ on jatkumoa aiemmille hankkeille: Valonian virtavesihankkeissa toteutettiin vuonna 2018 kunnostuksia yhteensä lähes 20 kunnostuskohteessa Purilanjoen, Halikonjoen, Uskelanjoen, Sahajärven ja Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöissä. Kunnostuksia toteutettiin sekä kone- että käsityönä talkoolaisten kanssa yhteisponnistuksena. Lue lisää.

Lisätiedot