Ympäristönsuojelulaissa määritelty siirtymäaika jätevesijärjestelmien kunnostamiselle päättyy 31.10.2019. Niillä rakennuksilla, jotka ovat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä on siis vuosi aikaa saneerata jätevesijärjestelmänsä lainsäädännön vaatimusten tasolle. Vesistöjä ovat järvien ja jokien lisäksi myös purot ja lammet sekä keinotekoiset vesialueet kuten tekolammet ja kanavat. Muilla alueilla jätevesijärjestelmät tulee kunnostaa viimeistään seuraavien isojen remonttien yhteydessä. Jätevesien haittavaikutukset näkyvät etenkin pihapiirissä ja lähivesistössä, joten jätevesijärjestelmän kunnostaminen parantaa ympäristön laadun lisäksi asuinympäristön viihtyisyyttä. Vastuu jätevesijärjestelmästä on aina kiinteistönhaltijalla. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja urakoinnissa kannattaa hyödyntää alan ammattilaisia.

Remontti alkaa hyvästä suunnitelmasta

Jätevesijärjestelmän saneerauksen tärkein asiakirja on jätevesisuunnitelma. Vanhan jätevesijärjestelmän oleellinen muuttaminen tai korjaaminen tarvitsee yleensä toimenpideluvan. Toimenpidelupaa haetaan kunnan rakennusvalvonnasta ja sen liitteenä tulee olla ammattilaisen tekemä jätevesisuunnitelma asema- ja leikkauspiirroksineen. Hyvä suunnitelma perustuu tontilla tehtyihin mittauksiin ja se ottaa huomioon tontin muodot, maaperän, läheiset talousvesikaivot sekä pohjavesialueet ja vesistöt. Lainsäädännön puhdistusvaatimusten lisäksi pitää huomioida kunnallisten määräysten erityisvaatimukset jätevesijärjestelmälle. Hyvä suunnittelija myös keskustelee asiakkaan kanssa kaikista kiinteistölle soveltuvista jätevesijärjestelmistä, niiden koko elinkaaren aikaisista kustannuksista sekä niiden vaatimasta huollosta. 

Suunnitelmasta toteutukseen

Itse jätevesijärjestelmän rakentaminen hoituu monesti parissa päivässä. Kuitenkin keväällä lupien käsittely kunnassa voi ruuhkautua, joten prosessi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Osa jätevesisuunnittelijoista tarjoaa myös ns. avaimet käteen -palvelua, jossa suunnittelija hoitaa suunnittelun lisäksi myös lupaprosessin ja järjestelmän rakentamisen. Kiinteistön omistaja voi myös itse kilpailuttaa jätevesijärjestelmän rakentamisen ja hankkia tarvittavat materiaalit. Jätevesiremontti on hyvä dokumentoida valokuvilla, jotta vuosien päästä muistetaan mitä maahan asennettiin. Samoin asennusvaiheessa tehdyt mahdolliset muutokset on hyvä kirjata suunnitelmaan. Jätevesisuunnitelma on säilytettävä kiinteistöllä, sillä se on samalla kiinteistöiltä vaadittava selvitys jätevesien käsittelystä.

Remontin jälkeen jätevesijärjestelmästä on huolehdittava

Kun uusi jätevesijärjestelmä on asennettu ja toiminnassa, on siitä huolehdittava. Järjestelmästä on oltava käyttö- ja huolto-ohjeet, joita on noudatettava ja säilytettävä kiinteistöllä. Jos epäilee, että jätevesijärjestelmä ei toimi oikein, on välittömästi kysyttävä asiantuntija-apua esimerkiksi laitevalmistajalta tai suunnittelijalta, ettei puhdistamatonta jätevettä pääse ympäristöön. Jätevesijärjestelmälle voi tehdä myös huoltosopimuksen asiaan perehtyneen yrittäjän kanssa. On myös hyvä muistaa vastuullinen kuluttaminen: jätevesijärjestelmää ei tule turhaan kuormittaa voimakkailla kemikaaleilla ja muilla viemäriin kuulumattomilla asioilla. Kun jätevesijärjestelmää huolletaan ja käytetään oikein, voi se järjestelmästä riippuen kestää jopa 15–25 vuotta.

Jätevesineuvontaa tarjolla talven ajan

Valonian Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke tarjoaa kiinteistöjen omistajille jätevesineuvontaa talven ajan. Jätevesineuvoja on tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse. Lisäksi jätevesineuvojaa voi pyytää kertomaan jätevesien käsittelystä ja lainsäädännön vaatimuksista esimerkiksi kyläyhdistysten tai vesiensuojeluyhdistysten tilaisuuksiin. Maksuton ja puolueeton neuvonta kannattaa hyödyntää, jos jätevesijärjestelmän toimivuus, remontin toteuttaminen tai lainsäädännön vaatimukset askarruttavat. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa ja sitä rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ympäristöministeriön määrärahoista.

 

Lisätiedot

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke

Neuvoja haja-asutusalueen kiinteistön omistajalle